2023 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI.

0
251

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

 

 

GÜNDEM :

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu üye seçimi.

 

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği  Belediye Meclis Tatil Ayı ve toplantı gününün belirlenmesi.

 

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesine istinaden 2023 Yılı   Meclis Başkan  ve  Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

4– Kurumumuzda tam ve kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi.

5– Kurumumuzda 2023 yılı içinde istihdam edilecek geçici işçi vizeleri konusunun görüşülmesi.

 

6-5393 sayılı Belediye Kanunu ve  4857 sayılı İş Kanunu gereği  işyeri hekimi ile sözleşme yapılması konusunun  görüşülmesi

 

 7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu  ve    Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm Kadro İlke ve   Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (II) sayılı Boş Kadro değişikliği (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro     Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun  görüşülmesi.

 

8– Kurumumuzda itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele 2023 yılı aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesi.

 

9- Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden kiralanan  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar   Mevkii, 283 ada 12 nolu parseldeki taşınmazın  kira bedeli konusunun görüşülmesi.

 

10 – Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Belediye Hizmet Garajı olarak  kullanılmak  üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi.

 

11– Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Belediye Araç Park yeri  olarak  kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi

 

12– İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih  ve 4769  sayılı Mıhlı Mahallesi,i17d18d3d pafta, 386 ada ,11 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

 

13-İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih  ve 4770 sayılı Mıhlı mahallesi,i17d18d3d pafta, 386 ada, 13 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.