BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.06.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:91

Belediyemiz Encümeni 21.06.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi , Akgün Albayrak Caddesi ,Bahçıvan Sokak  , No:6 adresinde Ramazan ÇALIK adına kayıtlı  bina  ile  ilgili  verilen  18.06.2018 tarih ve 1320 sayılı dilekçe,Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:92

Belediyemiz Encümeni 21.06.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Aktarma

20.06.2018 tarih ve 2004 sayılı Mali Hizmetler  Müdürlüğü yazısı ile  uygun görüşle  teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2018 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten-865.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel ücretleri koduna 50.000,00TL, 0139 034204 Mahkeme Harç ve Giderleri koduna 50.000,00TL, 0139-035590 Diğer Kiralama Giderleri koduna 25.000,00TL, 0399-032501 Giyecek Alımları koduna 5.000,00TL, 0443-035390 Diğer Taşıma Giderleri koduna 5.000,00TL, 0443-038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri koduna 5.000,00TL, 0452-035390 Diğer Taşıma Giderleri koduna 5.000,00TL, 0510-013202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı koduna 5.000,00TL, 0510-037301 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri koduna 5.000,00TL, 0620-065707 Yol Yapım Giderleri koduna 700.000,00TL, 0820-036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon giderlerine 10.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

21.06.2018  tarihli Encümen  2 adet karardan ibarettir.