22.12.2016 ENCÜMEN KARARLARI

0
145

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.12.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 22.12.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:201

KARAR ÖZETİ: Genel

31.12.2016 Cumartesi akşamı kutlanacak olan yılbaşı için kurumumuzca kutlama etkinlikleri ( havai fişek atılması vb.) düzenlenmesinin uygunluğuna ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:202

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ali İsmet ÖZPEK: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 4.Sok. No:17

Mutlu YÖRÜK – Faruk YÖRÜK V.: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Gül Sok. No:101

Mustafa SEZGİN : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Celalettin Topçu Cad. No:16

Ayten TOPÇU:Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Sadık Ahmet Sok.No:7

KARAR NO:203

KARAR ÖZETİ: Genel

İlgilisi Akın UĞURLU (TC:11278966134) tarafından verilen dilekçe ile Reklam ,tanıtım ve ilanlarında kullanılmak üzere yaklaşık 3.50 x 2.50 metre edadında, 6 metre yüksekliğinde çift yönlü olarak kurulacak olan 1 adet ışıklı reklam tabelasının Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde uygun olarak belirtilecek yere konulmasına ve konulacak tabeladan ; Belediyemizce öngörüldüğü takdirde yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festival,etkinlik,bilgilendirme vb. ilanlarında duyurulmasında kullanılması amacıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:204

KARAR ÖZETİ: Tevhid- Yola terk

20/12/2016 tarih ve 20163731 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; Hasan Basri DÜNDAR Vk. Ozan KARAMAN’ın 17/10/2016 tarih ve 20161731 kayıt sayılı dilekçesine istinaden sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, İ17d-23a-1b pafta, 220 ada, 4 ve 12 parseller için tevhiden yolaterk ve ifraz uygulaması dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) İ17d-23a-1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olduğu Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, İ17d-23a-1b pafta, 220 ada, 4 parsel arsa vasıflı Hasan Basri DÜNDAR’a ait taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, İ17d-23a-1b pafta, 220 ada 12 parsel Hasan Basri DÜNDAR’a kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhit edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

22.12.2016 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.