23.06.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
493

Belediye Encümeninin 23.06.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:110
Belediyemiz Encümeni 23.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu’da 15/06/2016 tarihi itibari ile inşaat yasakları başladığı halde ALO ZABITA 153 nolu telefon hattı aranarak mahallelerde inşai faaliyetlerin olduğu ve rahatsızlık verildiği şikayetleri gelmiştir. Belediyemiz zabıtaları ve Fen İşleri personeli ile yapılan denetimlerde Beldemizin muhtelif cadde ve sokaklarında inşaat yasağı olmasına rağmen inşai faaliyette bulundukları ve haklarında zabıt varakası tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Gökçetepe Mahallesi 2.Cadde üzerinde müteahhit Aydın YILDIZ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000557 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Aydın YILDIZ ’ a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının iptali için verilen 21.06.2016 tarihli itirazın reddine , kesilen idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- Sahil Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde müteahhit Levent ÇATAN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000558 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Levent ÇATAN’ a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi üzerinde müteahhit Nazmi TOK tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000559 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Nazmi TOK’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- Mıhlı Mahallesi Beykent 1.Sokak üzerinde Cumhur ECE tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000560 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Cumhur ECE’ye kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- Mıhlı Mahallesi Yazgı 1.Sokak üzerinde müteahhit Aslan GÜZEL tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000561 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Aslan GÜZEL’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- Sahil Mahallesi üzerinde Rasim ÖZDEMİR tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000562 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Rasim ÖZDEMİR’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- Mıhlı Mahallesi üzerinde müteahhit İbrahim KARACA tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000563 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit İbrahim KARACA’ya kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde İbrahim CENGİZ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000564 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden İbrahim CENGİZ’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde müteahhit Süleyman KIZIL tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000565 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Süleyman KIZIL’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
10- Gökçetepe Mahallesi Bilim Sokak no:1 adresinde mimar Erdal ÇETİN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000566 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden mimar Erdal ÇETİN’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
11- Gökçetepe Mahallesi 3.Cad. no:65 adresinde İrfan YILDIRIM tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 20.06.2016 gün ve 000567 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden İrfan YILDIRIM’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
12- Sahil Mahallesi Bülent ECEVİT Cad. üzerinde müteahhit Mustafa İZMİRLİ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000569 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Mustafa İZMİRLİ’ye kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
13- Sahil Mahallesi Bülent ECEVİT Cad. üzerinde mimar S.Tolga GÜNENÇ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000570 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden mimar S.Tolga GÜNENÇ’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
14- Gökçetepe Mahallesi üzerinde müteahhit Muharrem SÖYLER tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000568 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Muharrem SÖYLER’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının iptali için verilen 22.06.2016 tarihli itiraz dilekçesinin reddine, kesilen idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,

Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:111
Belediyemiz Encümeni 23.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid- yola terk
23.06.2016 tarih ve 20161864 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “ Gökçetepe Mahallesi i17d23a1a pafta, 120 ada, 2,3 ve 8 nolu parseller için hazırlanan yola terk ve tevhiden dosyası, ,04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup plana uygun olarak hazırlanmıştır.” Yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Pekmezocağı Mevkii, i17d23a2a pafta, 120 Ada, 2 parselde arsa vasıflı taşınmaz, 120 ada,3 parsel de arsa vasıflı taşınmaz ve 120 ada,8 nolu arsa vasıflı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:112
Belediyemiz Encümeni 23.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 22.06.2016 gün ve 20161866 sayılı yazısında Beldemiz Gökçetepe Mahallesi Adnan MENDERES Caddesi üzerinde, tapuda İ17D23A1A pafta,190 ada,230 parseldeki binanın Adnan MENDERES Caddesi tarafındançekme mesafesi içerisinde İbrahim KUŞ tarafından yaptırılan merdiven Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 21.04.2016 tarih ve 02 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş ve yasal hale getirilmesi için süre verilmiştir. Verilen süre sonunda herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu müştemilatın 06/06/2016 tarih ve 14:00-15:30 saatleri arasında kurumumuzca yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yıkım ücreti personel işçi tutarı:150,24 TL, iş makinaları ücreti:330,00 TL olmak üzere toplam:480,24 TL’dir denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda 480,24 ( Dörtyüzseksenlirayirmidörtkuruş) TL yıkım ücretinin İbrahim KUŞ’tan tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.