23.11.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
379

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  23.11.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 23.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

 

KARAR NO:260

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 18.11.2017 tarihinde Beldemiz Küçükkuyu, Sahil  Mahallesi, Pakize Hanım Sokak,No:3 adresinde  bulunan işleticisi Şok Marketler Ticaret A.Ş. olan, Küçükkuyu Şok Market ünvanlı işyerine ait boş karton kutuların Pakize Hanım Sokağına  atıldığı ve yine işletmeye  ait diğer malzemelerin Pakize Hanım Sokağı üzerine  bırakılarak yolu işgal ettiği, halkın huzurunu bozduğu tespit edilerek tutanak altına alınmış olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 7.Maddesinin (a) bendi gereği  İlgilisi Şok Marketler Ticaret A.Ş. ye 227.00(İkiyüzyirmiyedi) TL para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:261

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Sayım ARSLAN : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:74

Zeynep BAKAR : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi , Süleyman Demirel Caddesi, Halit Edip Adıvar Sokak ,No:4

Hasan TÜRKMEN : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Ateş Sokak No:8

 

23.11.2017  tarihli Encümen 2  adet karardan ibarettir.