24.03.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
136

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.03.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:30

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 21/03/2022 tarih ve 1041 sayılı teklif yazıları ile Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, K****** S**** , No:* adresinde bulunan  E**** A****** tarafından  verilen 14.03.2022 tarih ve 0267 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:31

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 2022/1079 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******* M********, Y***** *. Sokak No:* tapuda İ17******* pafta, 2** ada, * parselde bulunan müteahhit firması Y**** K********, Y***** K******** İnş. ve İnş. Malz. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Vergi Kimlik No:995*******) adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak imalat yapıldığı görülmüş olup, 17.02.2022 tarih  ve 04 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 17.02.2022 tarih ve 18 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı müteahhidi (TCKNo:332********) Y**** K******** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:32

KARAR ÖZETİ: Genel

Yazı İşleri  Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 1051 sayılı teklif yazısı ile; Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemizdeki vatandaşlarımıza sahur vaktininin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için ödenecek 5.000,00TL (Beşbinlira) giderin  Belediyemizin bütçesinin  ilgili kaleminden ödenmesine;  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

24.03.2022 tarihli Encümen 3  adet karardan ibarettir.