BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24 .05.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:80

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   19.04.2018 tarih ve 176  kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 23.05.2018 tarih ve 20173493 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi,  Mıhlı Mahalle, i17d18d3c pafta, 233 ada, 71 ve 72 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 233 ada, 71 ve 72 nolu parseller Küçükkuyu Belediyesi ve İlkay İdiye SAKALLI  adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:81

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin  talebi  uygun görüldüğünden; taşınmazının  atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Elif TUNCER : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akarsu 3. Sokak  No:3

24.05.2018  tarihli Encümen  2  adet karardan ibarettir.