25.06.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
233

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25 .06.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:48

KARAR ÖZETİ: Tutanak

24/06/2020 tarih ve 1543 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığının 23/03/2020 tarih ve 849 sayılı üst yazısına istinaden Erdinç ÇATKIN isimli şahısla ilgili Covid-19’ ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle tanzim edilen tutanağa göre Ayvacık Kaymakamlığı’na sevk edilmiş Ayvacık Kaymakamlığı’nın 01/06/2020 tarih ve E.1392 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Zabıtaları tarafından 01/06/2020 tarihinde saat: 14:30’da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Çaypazarı Caddesi No:52/2 adresi ikametli, Erdinç ÇATKIN (TCKNo:25414484024) isimli şahıs Covid-19 tedbirleri kararlarına uymadığı, izinsiz olarak çay satışı yaptığı, fotoğrafları çekildiği ilgi sayılı yazılardan anlaşılmış olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği  ilgilisi (TCKNo:25414484024)Erdinç ÇATKIN’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlirası) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:49

KARAR ÖZETİ: Tutanak

24/06/2020 tarih ve 1544 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığının 23/03/2020 tarih ve 849 sayılı üst yazısına istinaden Nihal ATALAY isimli şahısla ilgili Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle tanzim edilen tutanağa göre Ayvacık Kaymakamlığı’na sevk edilmiş Ayvacık Kaymakamlığı’nın 01/06/2020 tarih ve E.1392 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Zabıtaları tarafından 01/06/2020 tarihinde saat: 14:30’da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Bahçe Sokak No:15/2 adresi ikametli, (TCKNo:23326553616)Nihal ATALAY şahıs Covid-19 tedbirleri kararlarına uymadığı, izinsiz olarak çay satışı yaptığı, fotoğrafları çekildiği ilgi sayılı yazılardan anlaşılmış olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği  ilgilisi (TCKNo:23326553616)Nihal ATALAY’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlirası) para cezası yazılmasına, ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:50

KARAR ÖZETİ: Genel

23/06/2020 tarih ve 1542 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi özellikle yaz aylarında Çanakkale ilinin nüfusu en kalabalık olarak yaşandığı yerleşim yerlerinden birisidir. Bilindiği gibi Jeopolitik konum olarak ayrıca önem arz etmektedir. Küçükkuyu Beldesi turizm bölgesi olması sebebiyle yaz aylarında nüfusu mevcut nüfusun yaklaşık 10-12 kat artmaktadır. Bu hususların dışında D-550 karayolu belde içerisinden geçtiğinden, yukarıdaki sebeplerle birlikte araç ve nüfus yoğunluğu artmaktadır. Karayolunda yolculuk yapan araçlar arasında özellikle Cuma günleri olmak kaydı ile yaz aylarında kargaşa çıkmakta, üç şeritli yol hatalı park sebebiyle tek şerit’e inmektedir.

Ayrıca karayolu üzerinde vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için yapılan duraklar mevcuttur. Durakların karayoluna baktığı şerit kısmına tüm araçların park ettiği, durak önünde inme ve binmelerde sorun yaşandığı, özellikle beldenin içinde bulunan durakların yaklaşma mesafelerinde hatalı park edilen araçlardan dolayı yolculuk yapacak vatandaşlarımızın sorun yaşanmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri gereği; 15.06.2020 tarihli ve 0682 sayılı S.S. 24 nolu Küçükkuyu Taşıyıcılar Kooperatifine ait  dilekçeye istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesi ve   Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 115 maddesinin a) bendinin 5 maddesinde “Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde park edilmez” denilmekte olup;  Buna göre;

1- Mevcut durakların yaklaşma mesafelerinden 15 metre her iki yöne park yasağı levhasının dikilmesine

2- Sadece kamu hizmeti yapan araçlar ile Küçükkuyu- Edremit hattı arasında Küçükkuyulu vatandaşlarımıza hizmet veren minibüsler için trafiği tehlikeye düşürmeyecek ve aksatmayacak şekilde durakların giriş – çıkış kısımlarının yer plastik duba ile işaretlenmesine ve cep şeklinde giriş ve çıkış oluşturulmasına;

Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:51

KARAR ÖZETİ:3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1549 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:147 adresinde tapuda 310 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın ( Servet Sitesinin ) Kuzey cephesinde ve kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alan üzerinde yapılmış olan şantiye binası, toplumun yararlanması için ayrılan alanda kaldığından, Hande TEZEL’in sözlü ve yazılı şikayetine konu olmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Servet Sitesine yeşil alanda bulunan ve hande TEZEL’in şikayete konu olan şantiye binasının kaldırması için 1 aylık süre verilmiştir. Verilen süre sonunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alan üzerinde bulunan şantiye binası  kaldırılmadığından; 25.06.2020 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden “30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.” “denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:147 adresinde tapuda 310 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki yeşil alanda bulunan ve kaldırılması istenen yapı için 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Servet Sitesi Yönetimin’e 19.938.27 TL (ondokuzbindokuzyüzotuzsekizlira yirmiyedikuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

25.06.2020 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.