25.07.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
139

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25.07.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:89

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

24.07.2019 ve 1930 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen; 17.07.2019 tarih ve 1203 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 152 ada, 8 parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 152 ada, 8 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:90

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

24.07.2019 tarih ve 1931 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen; 18.07.2019 tarih ve 1211 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3c pafta, 154 ada, 19 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-309) i17d18c3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3c pafta, 154 ada, 19 parselde kayıtlı avlulu kagir ev vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere   kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:91

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Küçükkuyu Sahil Mahallesi , Pelikan Sokak, No:14 adresinde bulunan Kenan ADLI tarafından verilen 22.07.2019 tarih ve 1230 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve bedelinin  su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:92

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin  görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahipbinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık suyunu Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Nuri CURA: Gökçetepe Mahallesi, Değirmen Sokak, No:7

25.07.2019 tarihli Encümen 4  adet karardan ibarettir.