2019 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
346

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.08.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

GÜNDEM :

 

1-   22 .02.2007 tarih ve 26442 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Başkanlığımızda boş bulunan 1 adet kadro için, (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.

 

2-   Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak bir personelin tam zamanlı sözleşmesi ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3-   5393 sayılı belediye kanununun ilgili maddesi gereği hazırlanan kurumumuzun2019 mali yılına ait gelir tarife cetveline ;kanalizasyon hattı geçen cadde ve sokaklarda fosseptiğini merkezi fosseptik ve kanalizasyona bağlatmayan abonelerin kullandıkları su bedeli kadar atık su bedeli tahakkuk ettirilmesi maddesinin ek madde olarak eklenmesi ve bu madde üzerinden ücret tarifesinin uygulanması konusunun görüşülmesi.

4- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a pafta, 234 Ada,  9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 234 Ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a- i17d19d4d pafta, 346 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.