27.06.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
200

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.06.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:73

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci  maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı  Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Emine TOZLU: Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 1.Sokak.No:17

Ahmet Turgut YELKEN: Mıhlı Mahallesi, Eski İskele Caddesi No:22

Meral Dilek ŞAFAK: Sahil Mahallesi Yeşilyurt Sokak No:35

Orhan ÖZKAN: Mıhlı Mahallesi, Beykent 4..Sokak No:17

Ferhat ATALAY: Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 3.Cadde  No:28

Ferhat ATALAY: Gökçetepe Mahallesi, Meşelik 4.Sokak No:3

KARAR NO:74

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 13/06/2019 tarih ve 67 Nolu Encümen kararında, 15 Haziran 2019 -15 Eylül 2019 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı kararı alınmış olup; Konu ile ilgili olarak, Belediyemiz Zabıta Amirliğine telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikayetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 3. Cadde No:28 adresinde Ferhat ATALAY tarafından inşaat yapım faaliyetlerinde bulunulduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, 17/06/2019 tarihinde saat: 09:15’de fotoğrafları çekilerek 000041  nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi, 13/06/2019 tarih ve 67 nolu Küçükkuyu Belediye Encümen Kararı gereği Ferhat ATALAY isimli şahısa 320.00 TL. (üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:75

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 13/06/2019 tarih ve 67 Nolu Encümen kararında, 15 Haziran 2019 -15 Eylül 2019 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı kararı alınmış olup; Konu ile ilgili olarak,  Belediyemiz Zabıta Amirliğine telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikayetler üzerine Belediyemiz  Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 3. Cadde No:28  adresinde Ferhat ATALAY tarafından inşaat yapım faaliyetlerinde bulunulduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, 18/06/2019 tarihinde saat:10:15’de fotoğrafları çekilerek 000042  nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi, 13/06/2019 tarih ve 67 nolu Küçükkuyu Belediye Encümen Kararı gereği Ferhat ATALAY isimli şahısa 320.00 TL. (üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 13/06/2019 tarih ve 67 Nolu Encümen kararında, 15 Haziran 2019 -15 Eylül 2019 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı kararı alınmış olup; Konu ile ilgili olarak, Belediyemiz Zabıta Amirliğine telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikayetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Süleyman DEMİREL Caddesi pafta no:i17d18d3c- Ada no:126 parsel no:27  olan adresde, Süleyman KIZIL  tarafından inşaat yapım faaliyetlerinde bulunulduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, 19/06/2019 tarihinde saat:11:00’da fotoğrafları çekilerek 000043  nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.   Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi, 13/06/2019 tarih ve 67 nolu Küçükkuyu Belediye Encümen Kararı gereği Süleyman KIZIL isimli şahısa 320.00 TL. (üçyüzyirmilira)  para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı rutin kontrollerde Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Kanarya sokağın giriş  kısmında seçkin 2 sitesi yönetimi (site yönetimi başkanı Kemal KAYAOĞLU) tarafından izinsiz kazı yapıldığı kanarya sokaktaki parke taşlarına zarar verildiği tespit edilmiş olup fotoğrafları çekilerek tutanak düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği Seçkin 2 sitesi yönetimine (site yönetimi başkanı Kemal KAYAOĞLU)  320.00 TL. (üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:78

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Süre uzatımı

Yapı Denetim Görevlisinin 25/06/2019 tarih ve 1623 sayılı yazısında  2018/324283 ihale kayıt numaralı Küçükkuyu Belediyesi muhtelif imar yollarında kilitli beton parke taş,beton bordür ve beton yağmur oluğu ile yol yapım işinde 3. hakediş düzenlenmiş ve 25/04/2019 tarih ve 44 sayılı Encümen Kararı ile işin %20 lik iş artışı yapılmıştır. Mayıs ve Haziran ayı içersinde imalat yapılan yolların Ramazan Bayramı tatilinden dolayı yoğun trafik akışı  ve nüfus yoğunluğunun fazla olması, yine dokuz günlük Ramazan Bayramı dolayısı ile işçilerin tatilde olması ayrıca havanın yoğun yağış sebebi ile çamur olan tabi zeminin kuruduktan sonra zemin çalışmalarınınyapılarak yükleniciye hazır hale getirilmesi hususunda aksaklıklar olması sebebi ile çalışmaların dönem dönem aksaması, yüklenicinin işi süresinde bitirmesini olumsuz yönde etkilemiş olup, söz konusu dönemde çalışılması gereken günlerin yeterli verimlilikteilerleyemediği raporlanmıştır. Yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan bu durumun ortaya çıkması üzerine yukarıda sayılan aksaklıklar nedeniyle işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşıldığından, taahhüdün yerine getirilerek geçici kabule hazır duruma gelmesi için 22/07/2019 tarihine kadar süre verilmesine Encümenince oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:79

Belediyemiz Encümeni 27.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Para Cezası

Fen İşleri Mdürülüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 1631 sayılı teklif yazısında Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesinde; tapuda İ17D23A1A pafta, 255 ada, 2 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Teknik Elemanları tarafından hazırlanan 29.12.2015 tarihindeki Teknik İnceleme Raporuna ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve 68300688-360.01.03-E.13579 sayılı yazısına istinaden; Yapının Müteahhidi İdea İnş.Müt.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’e ve Yapının Şantiye Şefi S.Tolga GÜNENÇ’e 500 TL. (beşyüzlira) para cezası verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

27.06.2019 tarihli Encümen 7 adet karardan ibarettir.