BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.09.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:163

KARAR ÖZETİ: Genel

5393 sayı Belediye Kanunun 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince ;Kurumumuzca  Muharrem Ayı dolayısıyla Belde Halkımıza  Aşure İkramında bulunmak üzere  yapılacak giderlerin bütçemizin ilgili kaleminden karşılanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:164

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Orkide Sokak ,No:11 (Hilal Apartmanı) adresinde bulunan İdris CELEP-İsmail AYAZLAR-Emine ALTIN-Sevgi BALCI-Gülten AKDENİZ- Erdinç ÇİMEN-Şadiye ÖZGEN  tarafından  verilen  17.09.2018 tarih ve 1936 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:165

KARAR ÖZETİ: 26.09.2018 tarih ve 3054 sayılı Garaj Amirliği teklifi ile İdaremiz bünyesindeki araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla  gerçekleştirilen, 2017/547351 ihale kayıt numaralı 2018 yılı akaryakıt alım ihalesinde;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24.Maddesi gereği (Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

 Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)

Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  hükmü gereği

2017/547351 ihale kayıt numaralı  ihalede, iş artışının yapılmasına, yüklenici İtimat Petrol A.Ş. ye bilgi verilmesine  Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir

KARAR NO:166

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Neylüfer KEÇECİOĞLU: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak, No:11

İbrahim KURDELA        : Sahil Mahallesi, Gülsüm Camgöz Caddesi,  No:12

Kamil Cengiz PEKSOY  : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1 Sokak ,No:7

Ahmet KÖZLEME          : Mıhlı Mahallesi Kızılsu  5.Sokak, No:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:167

KARAR ÖZETİ: 2019 yılı Akaryakıt Alımı

Belediyemize ait araçlara 2019 yılı içinde kullanılmak üzere akaryakıt ihtiyacı hasıl olmuştur. 2018 yılı içinde belediyemizde bulunan araçlarda kullanılan akaryakıt miktarları göz önünde bulundurularak , 2019 yılı içinde ; 95 oktan kurşunsuz benzin 10000(Onbin) litre, motorin euro dizel 200000(İkiyüzbin) litre akaryakıt alımı yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:168

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Belediye Meclisi’nin  05.09.2018 gün ve 2018/43 sayılı kararı ile satışına karar verilen taşınmaz için gerçekleştirilen  ihaleye 1 adet teklif sunulmuş olup,yapılan değerlendirme sonucunda   Beldemiz Mıhlı Mahallesi i17d18d3c pafta 233 ada 75 parselde bulunan 5215/204438 hissesine tekabül eden 52,15 m2 lik kısmının 80.000,00(Seksenbin)TL bedel ile İlkay İdiye SAKALLI üzerinde kalmasına   ve satışı yapılan yukarıdaki  taşınmaz için Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından (22189591568) T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

27.09.2018  tarihli Encümen  6  adet karardan ibarettir.