28.04.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
139

Belediye Encümeninin 28.04.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:75
Belediyemiz Encümeni 28.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Süleyman SAKALLI Camii İmam Hatibi Şükrü ÇALIŞKAN tarafından verilen 22.04.2016 tarihli dilekçe gündeme geldi. Yapılan değerlendirme sonunda cami için ihtiyaç duyulan ahşap, malzeme ve işçiliğin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesine istinaden belediyemiz tarafından karşılanmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76
Belediyemiz Encümeni 28.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi şelale yolunda İsmail Temel ATİLA tarafından yapılan izinsiz yapılan yol çalışması esnasında Beldemize gelen ana şebeke su borusunu patlattığı 24.04.2016 tarih ve 000602 sayılı zabıt varakası ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden İsmail Temel ATİLA’ya 219,00 TL idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve ayrıca tutulan tutanağa istinaden tahmini hesaplanan boşa akmış olan 600 m3 su bedeli ve malzeme ve işçilik ücretinin tahsiline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77
Belediyemiz Encümeni 28.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Burhan TÜRKSOY Sahil Mah.Mohaç sokak no:1
Metin ÇATALOĞLU Gökçetepe Mah.Gelişim 1.Sokak
Esma ŞENER Sahil Mah.Elmas sokak No:12
Esra YALÇIN Gökçetepe Mah.Bahçe sokak No:37
Mustafa ÜRER Gökçetepe Mah.Zeytinlik sokak no:7
Hande AKKAN Sahil Mah.Mohaç sokak No:4

KARAR NO:78
Belediyemiz Encümeni 28.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Tarih ve kültür bilincini arttırmak amacıyla Beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak bölgemize yakın tarihi yerlere kurumumuz araçları ile Belediyemiz tarafından kültür gezilerinin yapılmasına ve yapılacak harcamaların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.