30.10.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
330

             Belediye Encümeninin 30.10.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir. Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:211

Belediyemiz Encümeni 30.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

04.10.2012 tarih ve 2012/190 sayılı yola terk kararı uygulama süresi bittiğinden ilgilisinin 30.10.2014 tarihli dilekçesine istinaden iptal edilerek yeni karar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar mevkii, İ17-D–23-A–1-B pafta, 118 Ada, 8 parselde arsa vasfında 4.672,06 m2 lik Necmettin SATAR adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 4.446,17 m2 lik kısmı konut alanında kalmakta 225,89 m2 lik kısmı yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:212

Belediyemiz Encümeni 30.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Eroğlu Sokak No:8 adresinde bulunan binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:213

Belediyemiz Encümeni 30.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile 15.11.2009 tarihinde yapılan maaş ödeme protokolü 15.11.2014 tarihinde sona erecektir. Maaşların ödenmesinde gecikmeye mahal vermemek için beldemizde tek bankanın olması nedeniyle ihale yapılmadan teklif alınması suretiyle beş yıl olarak yapılmasına, alınacak promosyonun personele dağıtılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:214

Belediyemiz Encümeni 30.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 23.09.2014 tarihinde onaylanan 2014/974 esas, 2014/836 nolu kararında Belediye encümenimizin 23.12.2010 tarih ve 2010/261 sayılı encümen kararını iptal ettiğinden mahkeme kararlarına uyulması zorunluluğu nedeniyle 2010/261 sayılı encümen kararının iptaline, 09.12.2009 tarih ve 5940 sayılı yasanın 2.maddesi ve yeni yasa düzenlemesi baz alınarak 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesine göre idaremizce yeniden işlem tesis edilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne gereğinin yapılmak üzere gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.