BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.11.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:262

Belediyemiz Encümeni 30.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Bağbaşı 2.Sokak, No:13 adresinde Ercüment Fahri KESMEN adına kayıtlı bina ile ilgili verilen 23.11.2017 tarih ve 20172091 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup, fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:263

Belediyemiz Encümeni 30.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Çam Sokakta bulunan Çizgi Mimarlık (Erdal ÇETİN) adlı inşaat, sokak üzerine inşaat demirleri ve tuğlaları koyup yaya yolunu kapattığı ihtarname kesilerek uyarıldığı ve kaldırılmadığı Belediyemiz Zabıtaları tarafından tespit edilmiş olup, 24/11/2017 tarihinde 000464 nolu zabıt varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:264

Belediyemiz Encümeni 30.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Aktarma

29.11.2017 tarih ve 20173726 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı ile uygun görüşle teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2017 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-032102 Büro Malzemeleri Alımları kodundan 1.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli personel ücretleri koduna, 0139-032202 Temizlik Malzemesi Alımları kodundan 4.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli personel ücretleri koduna, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme kodundan 8.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli personel ücretleri koduna, 0139-034204 Mahkeme Harç ve Giderleri kodundan 5.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli personel ücretleri koduna, 0139-034301 Vergi ödemeleri ve benzeri giderler kodundan 5.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna, 0139-035203 Bilgiye Abonelik Giderleri kodundan 25.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna, 0139-035290 Diğer Haberleşme Giderleri kodundan 15.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna, 0139-035505 Hizmet Binası kiralama kodundan 3.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna, 0139-037101 Büro Malzemesi Alımları kodundan 2.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna,0139-037302 Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri kodundan 5.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna, 0443-031401 Kereste ve kereste ürünleri alım kodundan 4.000,00TL’nin 0443-031901 Diğer mal ve malzeme alım koduna, 0443-035102 Araştırma ve Geliştirme giderleri kodundan 13.000,00TL’nin 0443-031901 Diğer mal ve malzeme alım koduna, 0443-039302 Mezar ve Şehitlik yapım giderleri kodundan 5.000,00TL’nin 0443-031901 Diğer mal ve malzeme alım koduna, 0630-031901 Diğer mal ve malzeme alımları kodundan 700,00TL’nin, 0630-037103 Avadanlık ve yedek parça alım koduna, 0630-032490 Diğer yiyecek içecek alımları kodundan 1.000,00TL’nin 0630-037103 Avadanlık ve yedek parça alım koduna aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

30.11.2017 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.