31.01.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
424

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 31.01.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:13

KARAR ÖZETİ:Genel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2019 tarih ve E4612 sayılı yazısı ile  Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması kapsamında  Bakanlık ve İLBANK A.Ş. arasında imzalanan protokol gereği bisiklet yolu dönüşümü çalışmalarına yönelik kurumumuzca  hazırlanan projenin uygunluğuna ve    başvuru işleminin  yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:14

KARAR ÖZETİ:Karar Düzeltmesi

Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi tapuda 323 ada, 29 parselde kayıtlı taşınmaz için 06.12.2018 tarih ve 206 sayılı alınan Encümen Kararında tapu bilgileri sehven 332 ada, 2 parsel olarak girilmiştir. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3.İdare dairesinin 03.10.2018 tarih ve 2018 / 385 esas ve 2018 / 897 sayılı karar no’lu Mahkeme kararı ile istinaf başvurusunun reddine karar verildiğinden davaya ilişkin parselde bulunan yapıya ait belgelerin (Ruhsat , Yapı Kullanma İzin Belgesi vb.) iptalinin yapılması için alınmış olan 06.12.2018 tarih ve 206 sayılı Encümen Kararının iptalinin uygunluğuna  ve  sehven girilen ada, parsel bilgilerinin düzeltilerek tapuda 323 ada, 29 parselde bulunan kayıtlı taşınmaz için yapıya ait belgelerin iptalinin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:15

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yatırım 1. Sokak No:2 adresinde bulunan Meryem ÇIRAK tarafından  verilen 25.01.2019 tarih ve 0100 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

31.01.2019  tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.