31.10.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
205

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 31.10.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:136

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Sübhan DONAT : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 6.Sokak No:6/8

Haşim AKBULUT : Mıhlı Mahallesi, Beykent 1. Sokak No:6

KARAR NO:137

KARAR ÖZETİ:Genel

31.10.2019 tarih ve 2795 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi ile İdaremiz bünyesindeki araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması maksadı ile gerçekleştirilen, 2018/524526 ihale kayıt numaralı 2019 yılı akaryakıt alım ihalesinde; yüklenici tarafından 2019 yılı için şuana kadar KDV hariç 973.935,70 TL fatura kesilmiş olup, sözleşmenin bitim tarihine kadar (31/12/2019) alınacak akaryakıtın, sözleşme bedelini (1.073.000,00 TL) aşacağı tahmin edilmektedir. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununun 24.Maddesi (Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasviyesi)

Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)

Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a)Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b)İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.) hükmü  gereği söz konusu işte, iş artışı kararı alınmasının uygunluğuna ve oluşacak iş artışının 2018/524526 ihale kayıt numaralı iş kapsamında aynı yükleniciye (Oğuzhan Kartal – İpek Petrol) yaptırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:138

KARAR ÖZETİ: 2020 yılı Akaryakıt Alımı

Belediyemize ait araçlara 2020 yılı içinde kullanılmak üzere akaryakıt ihtiyacı hasıl olmuştur. 2019 yılı içinde belediyemizde bulunan araçlarda kullanılan akaryakıt miktarları göz önünde bulundurularak , 2020 yılı içinde ; 95 oktan kurşunsuz benzin 15.000(Onbeşbin) litre, motorin euro dizel 200.000(İkiyüzbin) litre akaryakıt alımı yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

31.10.2019 tarihli Encümen 3 adet karardan