BELEDİYEMİZ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

0
74

BELEDİYEMİZ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2010 Yılına ait bütçesinin görüşülmesi

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı olarak Hemşire personelinin çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

4-Belediyemiz norm kadrolarında boşta bulunan tahsildar kadrosuna yatay geçiş ile bir adet 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi bir personelin alınması konusunun görüşülmesi

5-Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Çanakkale İl Müdürlüğü’nün 19.10.2009 gün ve 4280 sayılı yazılarına istinaden Beldemiz AG-OG elektrik tevsii çalışmaları çerçevesinde yeni yapılacak olan trafo binalarının yerlerine ait hazırlanan imar plan tadilatlarının görüşülmesi

6-U********* K****’a ait 15.10.2009 tarihli dilekçenin görüşülmesi

7-S*******  K****’ a ait 26.10.2009 tarihli dilekçenin görüşülmesi

8-Çanakkale ili,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlarmevkii,pafta;3,Ada:267,parsel:4’de T***** Ç********’ya ait taşınmaz için hazırlatılan tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi

9-B******* E****’e ait  imar planı tadilatının görüşülmesi

10-Küçükkuyu Beldesi Adatepe Beybağlar mevki Parsel :231,1449,1450,1451,1452,1453,1454 de ki  Kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda re’sen hazırlatılan uygulama imar  planı tadilatının görüşülmesi

11-Çanakkale ili,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi Adatepe köyü,Velioğlubayırı mevkii,İ 17 D 18 C 3 B Pafta,514 ada,9 nolu parselde K**** A****’a ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasının görüşülmesi

12-M. S**** P******’ya ait 05.10.2009 tarihli  Küçükkuyu garajının arka tarafına tekamül eden caddeye Şehit Jandarma Çavuş E*** P******’nun isminin verilmesi teklifinin görüşülmesi

13-Beldemiz Küçükkuyu’da yapılacak olan çatı aralarında oluşacak piyeslerin( Kullanım alanı) ne şekilde olacağı ile ilgili konunun görüşülmesi

14-Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan Su Ürünleri Kooperatifinin satış yeri konusunun görüşülmesi

15-Kapanış

TÜM MECLİS ÜYELERİNE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR