EKİM AYI 09.10.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
291

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09.10.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM :    

1-       02.10.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/59 nolu karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.10.2019 tarih 2019/1 ve 07.10.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararının görüşülmesi.

2-       02.10.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/61 nolu kararı ve İmar Komisyonuna havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili 04.10.2019 tarih ve 08.10.2019 tarih ve 2019/12 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülmesi.

 

3-       02.10.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/62 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili 04.10.2019 tarih 2019/11 ve 08.10.2019 tarih ve 2019/12 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülmesi.