Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısı kararları

0
98

Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısı kararları

03.06.2009 günkü Haziran ayı meclis toplantısı kararları aşağıdaki gibidir.tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

KARAR NO: 2009/37

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun  18.maddesinin “f” bendine göre Gelir tarife cetvellerinin (Ücret tarifesi)  Düzenlenmesi ile ilgili  konu gündeme geldi. Yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda; Düzenlenen gelir tarife cetvelleri karar ekine konarak uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/38

Belediyenin idari, adli, mali işleri ile ilgili davaların takibi ve sonuçlandırılmasında Avukat tutulması için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.    (4734 Sayılı Kamu ihale kanununun /22-d maddesine göre  Hizmet alımı)

KARAR NO: 2009/39

Çanakkale Assos Truva Turizm altyapı birliği” ne birlik üyesi seçilmesi.

İle ilgili konu gündeme geldi.Yapılan seçim sonunda Meclis üyelerimizden H****** Y***** Birlik üyesi seçilmiştir.

KARAR NO: 2009/40

K**** Ş*****’e ait 26.02.2009 tarihli dilekçe

Çanakkale ili ayvacık İlçesi Adatepe köyü mıhlı mevkiinde 14-15 Pafta,191 Ada,6 Parselde kayıtlı Taşınmazın üzerinde Mülkiyeti B**** B****’a ait binalar ile alınan 11.11.2008 Gün ve 83 sayılı Meclis kararı K**** Ş*****’e verilen vekaletnamenin içinde yetki eksikliği olmasından dolayı 4.02.2009 Gün ve 4 sayılı Karar ile iptal edilmiş olup;İptal edilen 4 sayılı karara K**** Ş*****  itiraz ederek 2008/ 83 sayılı kararın uygulanmasını 2009/4 sayılı kararın iptal edilmesini istemiştir.Yapılan görüşmeler sonunda  2009/4 sayılı Kararın aynen geçerliliğine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/41

Fen İşlerine tekniker alınması ile ilgili konu Gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince  Belediyemiz Fen işlerinde görevlendirilmek üzere bir  inşaat teknikeri  alınmasına ve aylık net ücretinin 700.00 TL (Yediyüz)  olarak ödenmesine M.S***** Y*******’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulü ile Meclisimizce oy  çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/43

Futbol sahasının yapımı ile ilgili konu Gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Ayvalık İ17d22b2b2b İmar paftasında

Nokta No                                Y                               X

F1                                464949.566                 4379783.346

F3                                464988.122                 4379631.773

F4                                464991.773                 4379629.562

F5                                465067.912                 4379647.762

F7                                465027.315                 4379808.935 koordinatlarında

13000 m2 lik Kamuya bedelsiz terk edilmiş alana  Futbol sahası ve açık portatif tribün ile soyunma odaları yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.(Detaylı bilgiler Proje vs. karar ekindedir.)

KARAR NO: 2009/44

1/5000 ölçekli Nazım imar Planında Beybağlar mevkii İdatur motel ile Seğmen Hotel arasındaki bölgede değişiklik teklifi   görüşülerek teklifin 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/45

H**** Ö****’e ait 952 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3  kattan B-2 kata düşürülmesi teklifi ikinci katın üzerine    dört yanı kırma çatı yapması şartıyla 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/46

A**** Ç****’a ait 988 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3 kattan B-2 kata düşürülmesi teklifi ikinci katın üzerine oturtma dört yanı kırma çatı yapması şartıyla  3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/47

A**** C****’e ait 1010 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3 kattan B-2 kata düşürülmesi teklifi ikinci katın üzerine  oturtma dört yanı kırma çatı yapması şartıyla  3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/48

A**** Y**** ve Hiss.Vk. A**** G****’ ait 111 nolu parsel için tadilat imar   planında A-2 kattan A-3 kata çıkarılması talebinin 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/49

M.F***** G****’e ait Yeşilyurt köyü 244 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/5000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/50

M.F***** G****’e ait Yeşilyurt köyü 244 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı  dosyasının 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.