İÇME SULARIMIZ TEMİZ ÇIKTI…

0
100

İÇME SULARIMIZ TEMİZ ÇIKTI…

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik “ hükümleri doğrultusunda belediyemizce istihsal edilen içme sularının dağıtımını sağlayan şebekenin belirli noktalarından alınan su numunelerinin analiz sonucu Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuarı Analiz Raporu sonuçlarına göre; UYGUNDUR sonucu çıkmıştır.