KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

0
316

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYEMİZ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLANAN DUYURULUR.

KARAR NO: 2009/64

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince  Belediyemiz bünyesinde kısmi zamanlı sözleşme ile görevlendirilen Avukat H****** Ö******’in   aylık ücretinin (Maliye Bakanlığı  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlemiş olduğu ücret tavan cetveline göre) 700.16 TL  olarak belirlenmesine Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/65

R***** A***’a ait dilekçe (Plan değişikliği) önerisi Gündeme geldi   İmar Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Karar Meclise sunuldu.

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğünün hazırlamış olduğu planda değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı için talebin reddine,

Yeşil alanın değişikliği ile ilgili Plan yapımına dair   Yönetmelik hükümleri  ve plan müellifi (Şehir Plancısı)tarafından hazırlanıp Meclise sunulmasına prensipte  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/66

D**** K*******’a ait tadilat imar planı değişikliği  dosyası gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda: Talebin 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/67

Belediyemize sunulmuş olan Tip imar Yönetmeliği teklifi Genel olarak “KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ TİP İMAR YONETMELİĞİ HAZIRLANMASI “ uygun olduğuna oy birliği ile kabulüne konunun imar komisyonu tarafından incelenerek tip imar yönetmeliği değiştirilecek hükümleri rapor halinde hazırlanarak Meclise sunulmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:2009/68

5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin “e “ bendi gereğince  Belediyemize ait taşınmazların, Pafta : 4,Parsel : 631’ ile takasının yapılması için Encümene  yetki  verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/69

Gökçetepe mahallesinde bulunan ve kullanılmayan Muhtarlık binasının ve ilave edilecek kısmıyla Belediye   sağlık evine dönüştürülmesi ile ilgili konunun görüşülmesi sonunda uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/70

SS Ayışığı Konut yapı kooperatifinin terk ettiği yeşil alan içinden açılan geçici ulaşım yolu ile ilgili dilekçenin görüşülmesi  sonunda yolun kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.