Belediyemizde çalışan sendikalı personelimizin üye olduğu belediye-iş sendikasıyla belediyemiz arasında 15.11.2018 ve 14.11.2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesini imzalandı.