01.10.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
182

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.10.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:81

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçesinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 2531 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mehmet ÇOBAN :Mıhlı Mahallesi,Anafartalar Caddesi ,Bağbaşı Camii Karşısı, No:12

Kamelya SAZCI: Mıhlı Mahallesi,Süleyman Demirel Caddesi,No:108

Nilüfer ŞİMŞEK: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 5. Sokak,No:9

KARAR NO:82

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçesinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 2532 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Gülal Sacide SÜER: Mıhlı Mahallesi,Gözde 2. Sokak,No:12

KARAR NO:83

KARAR ÖZETİ: Tutanak

30.09.2020 tarih ve 2518 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat: 10:00’da Beldemiz Küçükkuyu Bahçedere Boztepe Mahallesinde adresinde ikamet eden, (TCKNo: 128********) Hatice CENK isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının malların üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo: 128********)Hatice CENK’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 227.00TL(ikiyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:84

KARAR ÖZETİ: Tutanak

30.09.2020 tarih ve 2519 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat: 10:30’da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 2. Sokak No:6 adresinde ikamet eden, (TCKNo.276********)Süleyman KABAÇ isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının malların üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde ’sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.276********) Süleyman KABAÇ’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 227.00 T.L.(iki yüz yirmi yedi lira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:85

KARAR ÖZETİ: Tutanak

01.10.2020 tarih ve 2533 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat: 10:15’de Beldemiz Küçükkuyu Tarlabaşı Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Cad., Turan Apt., No:2 adresinde ikamet eden (TCKNo.228********)Nihat ÖZKAN isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının malların üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.228********)Nihat ÖZKAN’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 227.00 T.L.(iki yüz yirmi yedi lira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:86

KARAR ÖZETİ: Tutanak

01.10.2020 tarih ve 2534 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat: 10:40’da Beldemiz Küçükkuyu Burhaniye Kızıklı Mahallesinde ikamet eden, (TCKNo.172********)Hasan AKDEMİR isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının malların üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.172********)Hasan AKDEMİR’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:87

KARAR ÖZETİ: 2021 yılı Akaryakıt Alımı

01.10.2020 tarih ve 2537 sayılı Garaj Amirliğinin teklif yazısı ile Belediyemize ait araçlara 2021 yılı içinde kullanılmak üzere akaryakıt ihtiyacı hasıl olmuştur. 2020 yılı içinde belediyemizde bulunan araçlar, jeneratör ve diğer alanlarda  kullanılan akaryakıt miktarları göz önünde bulundurularak , 2021 yılı içinde ; 95 oktan kurşunsuz benzin 15000(Onbeşbin) litre, Motorin Euro Dizel 200000(İkiyüzbin)litre akaryakıt alımı yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:88

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 01.10.2020 tarih ve 2536 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 355 ada, 7 parselin batısında bulunan ve  3 yıllığına kiralanan Kurumumuza ait büfe yerinin kiralama süresi 26/11/2020 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu alanın tekrar ihale edilerek Kurumumuza gelir sağlanması idaremiz menfaatine olacağından söz konusu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:89

KARAR ÖZETİ: Genel

Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ) konunun uzmanı  bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra keşif miktarına göre eğer ağaçlarda mahsül miktarı fazla ise yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen konuklara  ikram edilmek üzere ayrılmasına ayrıca Beldemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine verilmesine;  kalan miktarın ise  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleye çıkılmasına; eğer keşif miktarı (ürün miktarı) az  ise  toplanan zeytinlerin ve zeytin yağlarının sadece gelen konuklara ve ihtiyaç sahiplerine ayrılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

01.10.2020 tarihli Encümen 9 adet karardan ibarettir.