04.01.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
179

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 04.01.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:01

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 12618 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, S******* D****** Caddesi, No:*** adresinde ve tapuda İ17D18C3B pafta, 3** ada, 2* parselde bulunan İ***** K**** tarafından standartlara aykırı olarak ve parsel maliklerinden izin almadan ortak alana çardak yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 09.11.2023 tarih ve 44 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir.  Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 16.11.2023 tarih ve 259 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:488********) İ***** K**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:02

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 12641 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, K********* Sokak, No:** adresinde ve tapuda 2** ada, * parselde bulunan taşınmaz üzerinde S**** B*** tarafından ruhsat ve eki projelere aykırı olarak ortak alan teras üzerinde kapalı alan oluşturulduğu ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 Tarih ve 45 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 23.11.2023 Tarih ve 261 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:145********) S**** B*** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:03

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 12619 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, P***** Caddesi, No:**/** adresinde ve tapuda Y******** Köyü, 1** ada, * parselde bulunan Ş*** Ö*** tarafından * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 47 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir.  Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 23.11.2023 tarih ve 262 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:322********) Ş*** Ö*** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:04

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 12620 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, P***** Caddesi, No:**/** adresinde ve tapuda Y********  Köyü, 1** ada, * parselde bulunan F**** Y**** tarafından * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 48 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 23.11.2023 tarih ve 263 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:167********) F**** Y**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:05

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 12642 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G********  Mahallesi, P***** Caddesi, No:**/** adresinde ve tapuda Y******** Köyü, 1** ada, * parselde bulunan A****** E**** tarafından * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 49 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 23.11.2023 tarih ve 264 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:566********) A****** E**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:06

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 12643 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G********  Mahallesi, P***** Caddesi, No:**/** adresinde ve tapuda Y********  Köyü, 1** ada, * parselde bulunan A**** Ö***** tarafından * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 50 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 23.11.2023 tarih ve 265 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:343********) A**** Ö***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.