08.08.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
189

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.08. 2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:99

KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 05/08/2019 tarih ve 340 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 08.08.2019 tarih ve 2062 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar mevkii, i17d18c4d pafta, 206 ada, 23 ve 24 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-309) i17d18c4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, , i17d18c4d pafta, 206 ada, 23 ve 24 nolu parsellerin imar arsası olarak tevhit edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:100

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi ,Eroğlu 2.Sokak, No:9 adresinde bulunan Möhlettin ÇOLAK tarafından verilen 25.07.2019 tarih ve 1255 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve bedelinin su faturasına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

08.08.2019 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.