10.03.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
778

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 10.03.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:21

KARAR ÖZETİ:Tutanak.

Zabıta Amirliğinin 09.03.2022 tarih ve 0884 sayılı yazısı ile Küçükkuyu Beldesi G…….. M…….., H…. E….. C……, No:.. adresinde bulunan K……… H…. ünvanı ile Z…… Y….. isimli şahıs tarafından Hurdacılık faaliyeti konulu İşyeri ile ilgili Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığının 04.03.2022 tarih ve 8796287 sayılı yazılarında K……… H….  unvanlı işyerinin Ruhsatsız faaliyette bulunduğu bildirilmiştir Ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilen yere Zabıta Amirliğince  07.03.2022 tarihli Ruhsatsız işyeri tutanağı tanzim edilmiş olup; Söz konusu yer ile ilgili tanzim edilen  tutanağa istinaden 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde ’Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ hükmü ve yine  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin  10. Maddesinde: ’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamazhükmü  ile 1608/1 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği (TCKNo:109********) Z…… Y…..’a 581,00TL (Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına, işyerinin ruhsat almaması durumunda işyerinin mühürlenerek  faaliyetten men edilmesinin uygunluğuna ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:22

KARAR ÖZETİ:Tutanak.

Zabıta Amirliğinin 09.03.2022 tarih ve 0885 sayılı yazısı ile Küçükkuyu Beldesi G…….. M…….., H…. E….. C…… adresinde bulunan K….. H…. ünvanı ile E… K….. isimli şahıs tarafından Hurdacılık faaliyeti konulu İşyeri ile ilgili Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığının 04.03.2022 tarih ve 8796287 sayılı yazılarında K….. H…. unvanlı işyerinin Ruhsatsız faaliyette bulunduğu bildirilmiştir. Ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilen yere ,Zabıta Amirliğince  07.03.2022 tarihli Ruhsatsız işyeri tutanağı tanzim edilmiş olup; Söz konusu yer ile ilgili tanzim edilen  tutanağa istinaden 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde ’Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ hükmü ve yine  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin  10. Maddesinde: ’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamazhükmü  ile 1608/1 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun   32. Maddesi gereği (TCKNo:334……..) E… K……’e 581,00TL(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına, işyerinin ruhsat almaması durumunda işyerinin mühürlenerek  faaliyetten men edilmesinin uygunluğuna ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:23

KARAR ÖZETİ:Tutanak.

Zabıta Amirliğinin 09.03.2022 tarih ve 0886 sayılı yazısı ile Küçükkuyu Beldesi G…….. M……., H…. E….. C…… adresinde bulunan U… H…. ünvanı ile U… Ö……  isimli şahıs tarafından Hurdacılık faaliyeti konulu İşyeri ile ilgili Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığının 04.03.2022 tarih ve 8796287 sayılı yazılarında U… H…. unvanlı işyerinin Ruhsatsız faaliyette bulunduğu bildirilmiştir. Ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilen yerle ilgili  Zabıta Amirliğince  07.03.2022 tarihli Ruhsatsız işyeri tutanağı tanzim edilmiş olup; Söz konusu yer ile ilgili tanzim edilen  tutanağa istinaden 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde ’Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ hükmü ve yine  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin  10. Maddesinde: ’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamazhükmü  ile 1608/1 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun   32. Maddesi gereği (TCKNo:299********) U… Ö…….’e 581,00TL(Beşyüzseksenbirlira)para cezası yazılmasına, işyerinin ruhsat almaması durumunda işyerinin mühürlenerek  faaliyetten men edilmesinin uygunluğuna ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:24

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 09.03.2022 tarih ve 0891 sayılı yazısı ile 25/02/2022 tarih saat:18:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde Ogün Doğukan ARSLAN (TCKNo:100********) isimli şahıs Cuma günü kurulan Cuma pazarının toplanması duyurusuna uymadığı, yapılan ikazlara rağmen tezgâhını toplamadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000104 sayılı tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-b bendinde satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal veya boş kap bulundurulması’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo: 100********) O… D…… A…..’a 2022 yılı para ceza miktarı olan 126.00TL (Yüzyirmialtılira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:25

KARAR ÖZETİ:İdari Para cezası iptali

Zabıta Amirliğinin 09.03.2022 tarih ve 0890 sayılı yazısı ile Belediye Encümenince 09/05/2019 tarih ve 52 nolu Karara bağlanarak K…. Ö…..’ye verilen  5.320.00 TL tutarlı idari para cezası ile ilgili Ayvacık Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/03/2021 tarih ve 2019/447 D.İş Sayılı Kararı ile hukuka aykırı olduğu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 28/8-b maddesi gereğince başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılması karar verilmiş olup; söz konusu Mahkeme Kararına  Kurumumuzca bir üst mahkeme  olan Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilmiş olup; Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesinin 14/02/2022 tarih ve 2021/1227/D. İş sayılı kararı ile Kurumumuzca yapılan itiraz red edildiğinden Ayvacık Sulh Ceza Hâkimliğinin 2019/447 D.İş Sayılı Kararı ve Çanakkale Sulh Ceza Hâkimliğinin 14/02/2022 tarih ve 2021/1227 D.İş Sayılı Kararı doğrultusunda 09/05/2019 tarih ve 52 karar nolu Encümen kararı ile verilen 5.320.00 TL(Beşbinüçyüzyirmilira) tutarlı idari para cezasının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:26

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 2022/0897 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M…. M…….., S……. D…… C……, D…. K… S….. No: … /. ve tapuda İ17D….. pafta, … ada, .. parselde bulunan D…. Ö…. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak, mevcut beşik çatının yıkıldığı, çatı terasını da kapsayan daha yüksek bir çatı yapıldığı, yapılan çatı değişikliği nedeniyle yeni bir teras alanı oluştuğu, yapılan işlemlerin ilave kat oluşturduğu görülmüş olup, 24.01.2022 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 27.01.2022 tarih ve 11 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:342……..) D…. Ö….  hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:27

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 2022/0898 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M…. M…….., H….. E… A….. S…. No:./. ve tapuda İ17…… pafta, … ada, .. parselde bulunan Ü…. K…. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat eki ve projelere aykırı olarak H….. Y….. tarafından 11,06 m² salon, 1,65 m² yatak odası ve 10,71 m² balkon yapıldığı görülmüş olup, 27.01.2022 tarih ve 02 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 27.01.2022 tarih ve 12 sayılı Encümen Kararı alınmıştır.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı müteahhidi (TCKNo:429********) H….. Y….. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:28

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 2022/0899 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G……. M……., B……. C…… No:../. ve tapuda İ17……. pafta, … ada, . parselde bulunan C…. K…. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat eki ve projelere aykırı olarak çekme mesafeleri içerisine 2,03 m² x 2,59 m (5,25 m²) ölçülerinde müştemilat ve kalorifer kazanı yapıldığı görülmüş olup, 04.02.2022 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre 10.02.2022 tarih ve 15 sayılı Encümen Kararı alınmıştır.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve  yapı sahibi (TCKNo:245…….) C…. K…. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun  184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:29

KARAR ÖZETİ: Emeklilik talebi

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 2022/0895 sayılı teklif yazısı ile; Kurumumuzda  Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan C….. B….. 09.03.2022 tarih ve 254 sayılı dilekçe ile 16.03.2022 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazanması nedeniyle görevine devam etmekle birlikte bu tarih itibariyle emeklilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi talebi ile ilgili olarak Encümene sunulan Hizmet Takip Programı ve Sicil Dosyası incelendiğinde Kurumumuzda 69281333 Emekli sicil numarası ile 29.03.2009 tarihinden itibaren aralıksız Belediye Başkanlığı görevini yürütmekle ve daha önceki hizmetlerine yönelik olarak birleştirilen hizmetleri ile birlikte toplam da Emekli keseneği esas aylığı süresinin 29 yıl 5 ay olduğu anlaşılmış ve Emeklilikte 53 yaşa tabi olduğu 16.03.2022 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazanacağı görülmüş olup; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları başlıklı “MADDE 48- c) … , belediye başkanları için belediye encümeninin .. onayı ile tekemmül eder.” hükmü ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu Encümenin görev ve yetkileri başlıklı “Madde 34- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek” hükmü uyarınca Emeklilik talebinin  16.03.2022 tarihinden sonra yapılmasının kabülüne, gereği için kararın bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğüne tebliğine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

10.03.2022 tarihli Encümen 9 adet karardan ibarettir.