10.11.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
133

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 10.11.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:234

Belediyemiz Encümeni 10.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 2022/4037 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M*******, K******** m***** i17***** pafta, 5** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK , olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz  terki ile kalan parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan yola terk dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı  imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:235

Belediyemiz Encümeni 10.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid ve Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 2022/4041 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M*******, Y********* m****, i17****** pafta, 2** ada, 1* ve 1* parseller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olup; ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 14 ve 15 parsellerin birleştirilerek A olarak tek parsel haline dönüştürülmesinde TERK , olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan  parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan tevhid ve yola terk dosyası 2644 sayılı tapu kanunun 21.Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:236

Belediyemiz Encümeni 10.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 2022/4042 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** M********, T*** M******* m*****, i17****** pafta, 1** ada, 2* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen A,  B ve C olarak üç parsele ifraz edilmesinin, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

10.11.2022 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.