17.11.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
176

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.11.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 17.11.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:182
KARAR ÖZETİ: Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendine istinaden, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da yaşayan fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:183
KARAR ÖZETİ: Öğretmenler Günü Etkinlikleri
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kurumumuz tarafından Beldemizde görev yapan ve emekli olan öğretmenlere yönelik kutlama etkinlikleri çerçevesinde yemek ve eğlence düzenlenmesine, hediyeler ile plaket verilmesine ve masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:184
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.
Uydukent Site Yöneticisi Halil İbrahim BULUT : Mıhlı Mahallesi, 18 Mart Şehitler Caddesi Uydukent Sitesi/Küçükkuyu
Cihan KOLİVAR: Adatepe Villaları
S. Tolga GÜNENÇ – F. Süheyla SEZER: Sahil Mahallesi, 286 ada 7 parsel/Küçükkuyu
KARAR NO:185
KARAR ÖZETİ: Tevid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 09.11.2016 gün ve 2016391 sayılı yazılı başvurusuna istinaden 16.11.2016 tarih ve 20163334 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, İ17d-18d-3c pafta, 316 ada, 9 ve 10 parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) İ17d-18d-3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmakta olduğu ve dosyanın plana uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, İ17d-18d-3c pafta, 316 ada, 9 parsel arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, İ17d-18d-3c pafta, 316 ada, 10 parsel arsa vasıflı Uygar Ozan DURUKAN’a ait taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:186
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
17/11/2016 tarih 20161881 sayılı dilekçe ekinde sorumlusu mühendis Muhittin GÜLEY tarafından, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahallesi Mevkii, İ17d-23a-1a pafta, 259 ada, 13 parsel için hazırlanan yola terk dosyası Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek ;04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d-23a-1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahallesi Mevkii, İ17d-23a-1a pafta, 259 ada, 13 parselde arsa vasıflı Yıldırım ÖNEY adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

17.11.2016 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.