18.02.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
108

Belediye Encümeninin 18.02.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:26
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 20160429 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Yalıpınarı Mevkii, İ17D-18-C-3-C Pafta, 343 Ada, parsel 6 da Avlulu Kargir Ev vasıflı Eyüp AYTAÇ’a ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:27
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 20160428 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Yalıpınarı Mevkii, İ17D-18-C-3-C Pafta, 343 Ada, parsel 7 de Avlulu Kargir Ev vasıflı Eyüp AYTAÇ’a ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:28
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah.Zeus Caddesi üzerinde bulunan 732 ve 733 abone nolu Ahmet Şükrü ULUÇAY’a ait binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:29
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Adatepe Köyü Tüzel Kişiliğine ait 9 adet taşınmazın, 26.02.2016 tarih ve saat 14.00 da yapılacak olan ihalesinde satışa çıkacak 9 yerden biri olan Mıhlı Mahallesi Beybağlar Mevkii 283 ada,11 parselde 28/431 hisse paylı 28,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın satışı ihalesine katılmak için Belediye Çalışanlarından Mete BAŞARAN’a, ihalede; Belediyemizi temsil etmesi, kendi belirleyeceği oranda pey arttırması, geçici ve kesin teminat ödemeleri ile sözleşme-satış aşamasında ödenmesi gereken her türlü resim, harç, damga, karar pulu ve diğer ödemelerde Belediyemiz adına tam yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:30
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Belediyemiz tarafından 06.MART.2016 Pazar günü etkinlikler ( konser, eğlence vb.) düzenlenmesine, günün anlam ve önemini belirtecek konuşmalar yapılması için konuşmacıların davet edilmesine, davet edilen misafirlerin ulaşım ve yemek bedellerinin karşılanmasına, bayanlara hediyeler verilmesine, ikramda bulunulmasına ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:31
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi liman içinde bulunan Fen İşleri binasında bulunan klima 17 FT 327 plakalı aracın çarparak kırdığı 17.02.2016 tarih ve 000553 nolu zabıt varakası ile Belediyemiz zabıtalarıncatespit edilmiştir. Araç şoförü kırdığı klimanın yaptırılması için gerekli idari cezayı ödeyeceğini taahhüt etmiştir.5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden Mehmet GÖKKAYA’ya kesilen 220,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:32
Belediyemiz Encümeni 18.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 20160430 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskele başı Mevkii, İ17D18D3C pafta,357 Ada, 5 parselde zeytinlik vasıflı Emine BALOTA adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola ve yeşil alana olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A ve B nolu imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, söz konusu taşınmaz karayolu kenarında olduğundan dosyanın encümen kararı ile birlikte Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.