25.02.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
145

Belediye Encümeninin 25.02.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:33
Belediyemiz Encümeni 25.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Küçükçetmi Caddesi üzerinde Kurumumuza ait olan 233 ada 1 nolu parseldeki 6 ve 7 nolu dükkanların kiracısı Hasan KAVRUK 23 /02 /2016 tarih ve 20160237 sayılı dilekçesinde kiracılık hakkının sona erdirilmesini talep etmiştir. Hasan KAVRUK’un söz konusu taşınmaz üzerindeki kiracılık hakkının; bu işten dolayı varsa borçlarının ödenmesi şartıyla, süresinden evvel kiracılık hakkı ortadan kalktığından kesin teminatının gelir kaydedilmesine ve 01 /03/2016 tarihi itibari ile kiracılık hakkının sona erdirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:34
Belediyemiz Encümeni 25.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da Burçin OVAT’ın Cuma günleri kurulan gıda pazarında izinsiz olarak 10 LS 732 plakalı araç ile sucuk sattığı 19.02.2016 gün ve 000554 sayılı zabıt varakası ile Belediyemiz zabıtalarınca tespit edilmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden Burçin OVAT’ a 220,00 TL idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:35
Belediyemiz Encümeni 25.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Çevre Mühendisi Şükrü GÖREL’in 23/02/2016 tarih ve 20160471 sayılı talep yazısında; Beldemizde insan yerleşim ve çalışma yerleri ile gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekanlar ve çevreyi bozan zararlılara karşı; doğrudan veya dolaylı olarak insan ya da hayvan hijyenine yönelik olanlar da dahil olmak üzere haşere ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Beldemizde geçmiş yıllardaki uygulamalarda dikkate alındığında; larvasit mücadelesi için pyriproxyfen etken maddeli ilaçlardan 200 kg ve diflubenzuron etken maddeli SC formülasyonlu ilaçlardan 80 litre, uçkun sinek mücadelesi için cyphenothrin etken maddeli EC formülasyonlu ilaçlardan 300 litre, kışlak mücadelsi için delthamethrin etken maddeli ilaçlardan 100 litre ve rezidüel mücadelesi için imidocloprid+lambda-cyholothrin etken maddeli ZC formülasyonlu ilaçlardan 40 litre miktarlarında haşere ilacı hasıl olmuştur. Denilmektedir. Bu amaçla Beldemiz sınırları içerisinde 2016 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç olan malın temin edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:36
Belediyemiz Encümeni 25.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet ÜRER Gökçetepe Mah.Zeytinlik 1.Sk. No:9
Hasan Basri UZUN Sahil Mah.Atatürk Cad.no:13

KARAR NO:37
Belediyemiz Encümeni 25.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mah.Penguen Sokak no:10/B adresinde bulunan Cengizhan ŞENKUL adına kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna ve Mıhlı Mahallesi Şarlak Caddesi No:23 adresinde bulunan Bilal AYTAÇ ve Hakan ÖRTÜGEN adlarına kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin kuyu yapılması şartıyla uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi