2010 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

0
57

2010 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2010 Çarşamba Günü saat 14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “o” bendi gereğince Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve doğal üye olan Belediye Başkanı ile birlikte bir asil ve biryedek üyenin belirlenmesi

3- 06.11.2007 gün ve 82 sayılı Meclis kararı ile üye olduğumuz Çanakkale ASSOS TRUVA TURİZM ALTYAPI hizmet birliğinden, tüzüğün 39.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “o” bendine istinaden birlikten ayrılma ile ilgili konunun görüşülmesi

4-Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi İ17-d-22-b-2-b Pafta,235 Ada,571 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyasının görüşülmesi

5- Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi Köy içi mevkii, 237 Ada, 14-1 parseller üzerinde  zemin kat ticaret,üst katlar konut,  h: 11,50 olacakşekilde imar planı tadilatı değişikliği teklifinin görüşülmesi

6-Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi Köy içi mevkii, 5 pafta ve 592-593-594 parsellerde Ali Rıza KOŞACA,Raif ŞENER, ve Muzaffer ŞENER adına kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı değişikliği teklifinin görüşülmesi

7-Kapanış