2010 mart ayı meclis kararları

0
88

2010 mart ayı meclis kararları

03.03.2010 günü toplanan meclis toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.tüm meclis üyelerimize ve halkımıza ilanen duyurulur.

KARAR NO : 2010/27

31.12.2009 gün ve 27449 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5944  sayılı kanuna göre 2010 yılında Belediyemizde çalışan zabıta ve itfaiye erine aylık  162 TL mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/28

1995 yılında bölgemiz Milletvekili rahmetli Sayın M***** P**********’nun girişimleri sonucu çıkarılan 4086 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”da değişiklik yapılması için verilen kanun teklifi kamuoyunun gündemindedir. Yöremiz Halkının en önemli geçim kaynağı olan zeytin yılın on iki ayı yeşil kalması nedeniyle de doğal güzelliğimizi oluşturmaktadır. Zeytin üreticimizin geçim kaynağının elinden alınmaması, doğal çevrenin bozulmaması ve geleceğimizin korunabilmesi için 4086 sayılı kanunun aynen kalması ve yasada değişiklik yapılmaması için tavsiye kararımızın uygunluğuna ve almış olduğumuz bu kararın ilgili makamlara iletilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/29

Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi ,Adatepe Köyü İskele başı mevkii 4 pafta,275 ada,6 nolu parselde S**** Ç**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat  imar planı dosyasının  bir sonraki nisan ayı meclisine ertelenmesine  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/30

Ayvacık Kaymakamlığı ilçe Müftülüğü’nün 01.02.2010 gün ve 35 sayılı yazısına istinaden Adatepe mevkii Pafta :50k-4a,Ada:308,Parsel :6 da 1041.87 m2 lik ibadet alanı olarak   kayıtlı taşınmazın  bedelsiz olarak   5393 sayılı Belediye Kanunun18.maddesinin “e” bendine istinaden  Diyanet işleri Başkanlığı Ayvacık Müftülüğüne yirmi beş yıllık süre  şartı ile  tahsis edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/31

Çanakkale İli,Küçükkuyu Beldesi Adatepe Beybağlar mevkii pafta:3,parsel:231,1449,1450,1451,1452,1453,1455’te kayıtlı taşınmazları kapsayan imar adası için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının  uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2010/32

Beldemiz Küçükkuyu Belediye sınırları içinde Pafta:3,Parsel : 273 S****** S**** adına kayıtlı 295 m2 miktarındaki zeytinlik vasıflı taşınmaz uygulama imar planlarında tamamı yol genişlemesinde kaldığından zararının 3194 sayılı imar kanunu gereği %40 nı geçemeyeceğinden giderilmesi için kurumumuzdan trampa veya kamulaştırma  talebinde bulunmuştur.Beldemizde bulunan emlakçılardan alınmış olan rayiç değerlere istinaden zararının giderilmesi için kamu yararına kamulaştırma işlemine göre mağdur olan S******* S*****’e dört eşit taksitte toplam 30000(Otuzbin) TL ödeme yapılmasına  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

C***** B*****                    M***** Ç*****                 A** C***

Belediye Başkanı                           Katip                            Katip