2010 nisan ayı meclis gündemiı ilanı

0
375

2010 nisan ayı meclis gündemiı ilanı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.04.2010 Çarşamba Günü saat 14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere

Encümene (2) üye seçilmesi

3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç

en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonunun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere

ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi

4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince Belediyemizin 01.01.2009-

31.12.2009 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi

5- 06.05.2009 Gün ve 34 sayılı Meclis kararı ile Beldemiz Küçükkuyuda yapılan “ZEUS”

festivalinin isminin “KÜÇÜKKUYU ULUSLAR ARASI KÜLTÜR VE SANAT

Festivali olarak değiştirilmiş olup; değiştirilen bu ismin “KÜÇÜKKUYU KÜLTÜR

VE SANAT Festivali” olarak değiştirilmesi ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

6- 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin “b” bendi ile 18.maddesinin “m” bendi

gereğince hazırlanan“Küçükkuyu Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin”

görüşülmesi

7- 03.02.2010 Gün ve 26 sayılı Meclis kararının düzeltilmesi (Belediyemize ait otobüs

terminalinde ihaleye çıkarılacak olan yazıhanelerin sayısının düzeltilmesi ve yıkama

yağlama dükkanı ile cafe resteurantın eklenmesi)

8-06.01.2010 Gün ve 14 sayılı Meclis kararının genişletilmesi (Ali Kavruğa ait

taşınmazın şartlı bağışı)

9-Belediyemizde çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizeleri konusunun

Görüşülmesi

10-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü İskele başı mevkii 4 pafta,275 ada,6 nolu

parselde Semra ÇAKIR adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat

İmar planı dosyasının görüşülmesi

11-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Hacı Mustafa tepesi mevkii Pafta

İ17d22b,İ17d17c3c,  ada: 104,Parsel: 3–4 de Akif ARCAN ve Mehmet Fahri

AKÇAY adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat İmar planı

dosyasının görüşülmesi

12-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Pekmezocağı mevkii Pafta

1/3,  ada: 146,Parsel: 9 da Mehmet UÇAN-Tayfun UÇAN adına kayıtlı taşınmaz

İçin hazırlanan tadilat dosyasının görüşülmesi

13-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Tepe mahallesi Pafta:3

146,Parsel: 1002 de 90 m2 lik Hasan GÜZELİŞ-Meray GÜZELİŞ-Ebru ONARAN

adına kayıtlı taşınmaz İçin hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat İmar planı

dosyasının görüşülmesi

14-Kapanış