2011 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
719

2011 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.06.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaklardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2–6111 sayılı kanun kapsamında Sgk ve Maliyeye olan borçların ödenmesi için İller Bankasından kredi alınması hakkında alınmış olan 04.05.2011 tarih ve 2011/44 sayılı meclis kararının görüşülmesi

3-2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

4-Beldemiz Küçükkuyu’da ön ödemeli akıllı kart ve otomatik su sayacı kullanıma
geçilmesi konusunun görüşülmesi

5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da yeni açılan futbol tesisine “Cemali BURNAZ” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi

6-Yunanistan’ın Midilli şehrinde 17-20 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak turizm fuarına katılma konusunun görüşülmesi

7-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “m” bendi gereğince hazırlanan zabıta talimnamesinin görüşülmesi

8- Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,50 K IVA imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Adına Resen Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

9-Belediye Meclisimizin 04.05.2011 tarihli 5 nolu birleşiminde alınmış olan meclis kararlarının görüşülmesi

10-Kapanış