2011 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
364


2011 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.11.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaklardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2–Hizmet alımı ihalesi yapılarak 2012 yılında personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi

3–Kurumumuz tarafından halkımıza yönelik yurt içinde ücretsiz olarak eğitim, kültür ve sağlık gezilerinin düzenletilmesi konusunun görüşülmesi

4-F**** Ç***** ve K**** T**** tarafından verilen 09.09.2011 tarihli dilekçenin görüşülmesi

5-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 pafta,336 nolu parselde I****** Y****, Y**** P********* ve H****** T******* adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

6-Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar mevkii,İ17-d–18-c–3-b imar paftasında 875 nolu parselde M******* D******’ye ait1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

7-1/25000 ölçekli Küçükkuyu Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni planı değişiklik teklifi (revizyonu) dosyasının görüşülmesi

8-Kapanış