2011 Nisan Ayı Meclis Gündemi

0
734


2011 Nisan Ayı Meclis Gündemi

İLAN

KONU: 2011 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.04.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2010 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Encümene 2 (iki) üye seçilmesi

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonunun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi

5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi

6- 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki adet Meclis katibinin seçilmesi

7- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Beybağlar mevkii, pafta:3, ( 305 ada parsel 8 ) ve 233–234 nolu parsellerde H**** Ö****** adına kayıtlı 1809,85 m2 lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

8- Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Beybağlar Mevkii, 4 parsel, 1 paftada M****** O* adına kayıtlı 201,45 m2’lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

9- Norm Kadro cetvellerinde yer alan memur kütüklerinde yer verilmeyen memur kadrosunun kütükte yer alan memur kadrosu ile değiştirilmesi konusunun görüşülmesi

10- Beldemizde muhtelif yerlere büfe tarzında işyerleri yaptırılarak Kuruma gelir sağlanması konusunun görüşülmesi

11- M****** T**** adına kayıtlı 173 ada,11 nolu parsel ve A****** T***** adına kayıtlı 173 ada,1 ve 12 nolu parseller için verilen plan değişikliği önerisi dilekçesinin görüşülmesi

12- Kapanış