2012 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
526


2012 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.04.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2–5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2011 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi

3–5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi

5-Beldemiz Küçükkuyu Liman içine Anıt ( Mübadele ) heykel yapımı konusunun görüşülmesi

6-Belediye Meclis Üyesi M***** Ç****’ın istifası nedeniyle boşalan Meclis katipliği ve Temsil tören ağırlama komisyonuna üye seçilmesi konusunun görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, Orta Mahalle Mevkii 4 pafta,665 parsel’de S******* A**** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

8-Kapanış