2012 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
432


2012 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.01.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2-27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kurumumuz norm kadrolarındaki değişikliklerin görüşülmesi
3-Sözleşmeli olarak çalışacak personelin tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmelerinin yenilenmesi konusunun görüşülmesi
4-Belediyemiz tarafından 3.Küçükkuyu Zeytin Festivali “ Zeytin Kurtuluş Günleri” düzenlenme tarihlerinin belirlenmesi
5-394 sayılı Hafta tatili izni için süper-hiper marketlere verilecek ruhsatların yıllık ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi
6-Belediyemizde 5 ay 29 gün çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizeleri konusunun görüşülmesi
7–2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunun 15.maddesine istinaden beldemizde bulunan işyerlerine ait 2012 yılı ilan reklam vergi miktarının belirlenmesi
8-İlan reklam beyanname verme süresinin uzatılması ile ilgili konunun görüşülmesi
9-Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele aylık fazla çalışma ücretinin belirlenmesi
10-12.05.2008 gün ve 40 sayılı meclis kararının tekrardan değerlendirilmesi konulu teklifin görüşülmesi
11-Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi
12-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Karaotlar Mevkii 11 pafta, 825 parselde C***** A******* ve A**** Ş****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
13- Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. 16 pafta, 921,922,923,924,925,926,927,928,929,930 parsellerin ada bazında yapı nizamı ve taks yoğunluğun aynı kalacak şartıyla 2 kattan 3 kata çıkarılması için re’sen hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği dosyasının görüşülmesi
14-Beldemiz Küçükkuyu Atıksu arıtma tesisi için daha önceden kiralanması talebinde bulunulan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 345 parsel’deki taşınmazın Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanması konusunun görüşülmesi
15- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, 3 pafta, 776 parselde B***** S***** ve K******* S*****adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
16-Kapanış