2013 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
856

2013 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine eklenen 07.06.2007 tarih ve 5675 S.K./3.maddesine istinaden Küçükkuyu Belediye Meclisi olağanüstü olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14.11.2013 Perşembe Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan konutların atıksularının Belediyemiz kanalizasyon şebekesine bağlatma işlemleri giderlerine katkı sağlanması için sitelerden “kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli” alınması konusunun görüşülmesi

2- 01.06.2013 Gün ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü’nün vermiş olduğu değişiklik tekliflerinin görüşülmesi