2014 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
920

2014 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. ve 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.04.2014 Salı Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :
1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi
2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçilmesi
3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi
4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi
5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin yılı içinde bir ay tatil edilmesinin hangi ay olacağına dair kararın alınması
6-5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediye Meclisinin her ay hangi gün toplanacağına dair kararın alınması
7-Üyesi olduğumuz Marmara Boğazı Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi
8-Üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi
9-Üyesi olduğumuz TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine bir asil ve bir yedek üye seçilmesi konusunun görüşülmesi
10-Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği’ne bir asil üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi
11-Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi
12-Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi
13- Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi dikkate alınarak yapılacak ödemeler ile ilgili üç kişiden oluşan tören komitesinin kurulması
14-Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi
15-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden bir avukat ile sözleşme yapılması konusunun görüşülmesi
16-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2013 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi