2015 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

0
269

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.10.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 52
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 07.10.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Eylül ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2016 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi
Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2016 Mali yılı Gelir-gider taslak bütçesi, aynı kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Başkanlıkça 27.08.2015 tarihli yazı ile Encümene sunulmuş ve Encümence 27.08.2015 tarih ve 161 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde meclise sunulmasına karar verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir.
2015 mali yılı gelir ve gider bütçesi ve ekleri incelenerek; 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Mali hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan bütçe 03.08.2015 tarihinde Başkanlık Makamına tevdi edilmiştir. Başkanlık Makamı 27.08.2015 tarihli yazı ile Encümene sunmuş ve Encümence 27.08.2015 tarih ve 161 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde meclise sunulmasına karar verilmiştir. İncelenen bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre uygun olarak hazırlandığı görülerek;
A-GİDER BÜTÇESİ

01-Yasama ve yürütme Organları Hizmetleri 502,000.00-
01.-Başkanlık……………………………………… 502,000.00-
5.01-Personel Giderleri…………….: 115,000.00-
5.02-Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri………………. 8,000.00-
5.03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 379,000.00-
Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ………………3,532.000.00-
5.-Mahalli İdareler……………………………………3,532.000.00-
01-Personel Giderleri……………………………………621,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri… 96,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 578,121.00-
04-Faiz Giderleri…………………………………………600,000.00-
05-Cari Transferler……………………………………… 136,879.00-
06-Sermaye Giderleri….…………………………………0
09-Yedek Ödenekler….……………………………… 1,500.000.00-

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin Adnan İ***** G***** ve H**** A****’ın reddi, Ö**** D****’ın çekimserliği ile diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ZABITA HİZMETLERİ……….…………………… 315,000.00-
5.-Mahalli İdareler……………………………………… 315,000.00-
01-Personel Giderleri…………………………………… 233,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…: 48,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… : 34,000.00-

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.

İTFAİYE HİZMETLERİ……………….…………… 367,000.00-
5.-Mahalli İdareler………………………………………367,000.00-
01-Personel Giderleri…………………………………… 288,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…: 47,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 32,000.00-
Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G***** ve H**** A****’ın reddi, Önder DOĞAN’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

PARK BAHÇE TARIM HİZMETLERİ ………… 194,000.00-
5.-Mahalli İdareler………………………………… 194,000.00-
01-Personel Giderleri………………………………… 126,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…28,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………… 40,000.00-

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( Fen İşleri ) ……… .2,850.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..2,850.000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 601,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..115,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………………719,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………1.415,000.00-

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G***** ve H**** A****’ın reddi, Ö**** D*****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri…………..543,000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..543,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………. 41,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………502,000.00-

Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G*****’ün reddi, H**** A**** ve Ö**** D****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Atık Yönetimi Hizmetleri (Temizlik Hizmetleri)……….6,865.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..6,865.000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………….1,444.000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 249,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 5.172.000.00-

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin (Temizlik Hizmetleri )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G***** ve H**** A****’ın reddi, Ö**** D****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Atık Su Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon-Arıtma)……4.210,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 4.210,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 710,000.00-
06.Sermaye Giderleri…………………………………… 3.500.000.00-

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin (Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplum Refahı Hizmetleri ( İmar Hizmetleri)… 522,000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………. 522,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 22,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………500,000.00-

Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G*****’ün reddi, Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Su Temini Hizmetleri ………. 196,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 196,000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 109,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 24,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 62,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………… 1,000.00-

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G***** ve H**** A****’ın reddi, Ö**** D****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri ………. 353,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 353,000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 188,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 43,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 122,000.00-
Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G*****’ün reddi, Ö**** D****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Dinlenme ve Spor Hizmetleri……………….. 4,000.00-
5.Mahalli İdareler…………………………… .4,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………….4,000.00-

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.

Kültür Hizmetleri…………………………………………..356,000.00-
5.Mahalli İdareler…………………………………………. 356,000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………………83,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 18,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 255,000.00-

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ**** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Eğitim Hizmetleri………………………………….24,000.00-
5.Mahalli idareler…………………………………. 24,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………….24,000.00-

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri……………. 189,000.00-
07.Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetleri.. 189,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………..78,000.00-
05.Cari Transferler…………………………………………. 111,000.00-

Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı C***** B*****; 2016 mali yılı gider bütçesini; Tüm kod toplamları: 21,022.000,00-TL olarak bağlamış bulunuyoruz. Şimdide gelir bütçesinin görüşülmesine geçiyorum.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ…………….……… 6,950,000.00-
2.-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler….… 3,920,000.00- oybirliği ile kabulü
3.-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri…335,000,00- Oybirliği ile kabulü
6.-Harçlar……… : 2,693,000.00- Oybirliği ile kabulü,
9.-Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler….2,000.00- Oybirliği ile kabulü

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ……… 1,966.000.00-
1.-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri……1,366.000.00-A**** İ***** G*****’ün reddi,diğer üyelerin kabulü
6.-Kira Gelirleri………… 500,000.00- Oybirliği ile kabulü,
9.-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri……100,000,00- Oybirliği ile kabulü

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER… 3,662.000.00-
2.-Merkezi yönetim bütçesine dahil id.al.bağ.ve yrd………1.360,000.00- Oybirliği ile kabulü,
3.-Diğer İdarelerden alınan bağış ve yardımlar…2,000.00- Oybirliği ile kabulü
4.-Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar…. 1,300.000,00-Oybirliği ile kabulü
5.-Proje Yardımları…… : 1.000,000.00- A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü

05-DİĞER GELİRLER………… 6,304.000.00-
1.-Faiz Gelirleri………135,000.00- Oybirliği ile kabulü
2.-Kişi ve Kuruluşlardan alınan paylar…: 5,754.000.00- A**** İ***** G*****’ün reddi,diğer üyelerin kabulü
3.-Para Cezaları………………… 150,000.00- Oybirliği ile kabulü
9.-Diğer Çeşitli gelirler…………………… 265,000.00- Oybirliği ile kabulü

06-SERMAYE GELİRLERİ……………..: 1.650,000.00-
1.-Taşınmaz satış gelirleri……417,000.00-A**** İ***** G*****’ün reddi,diğer üyelerin kabulü
2.-Taşınır satış gelirleri………1.225,000.00- A**** İ***** G*****’ün reddi,diğer üyelerin kabulü
3- Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri…… 8,000.00- A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT……….490,000.00- Oybirliği ile kabulü

2016 mali yılı Gelir bütçesi için yukarıda gösterilen ödeneklerin 21,022.000.00-TL olarak A**** İ***** G*****’ün kısmen reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı C***** B*****; Böylece 2016 yılı Gelir bütçesinin 21,022.000.00-TL’si olarak kabulüne el kaldırmak suretiyle yapılan oylama sonucu A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 53
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Belde nüfusumuzda yıl içersinde mevsimsel ve tatil dönemlerinde aşırı artışlar gözlemlenmektedir. Bu gibi durumlarda Belediyemizin hizmet ve sorumluluk sahalarının geniş alanlara yayılması sebebiyle zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin 2016 yılı içersinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacı ile mevcut yıl içersinde yetersiz kalabilecek olan belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için hizmet alım ihalesi yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 54
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesindeki bir caddenin ve sokağın isimlerinin değiştirilmesi konusu gündeme geldi. A**** B********** tarafından kurumumuza verilen 15.09.2015 tarihli dilekçesi ile Mıhlı Mahallesi Osman TAN Caddesi Pınar 3.Sokakta bulunan 192 ada ve 281 ada etrafındaki yollar 1994 yıllarında L**** Y***** adına kayıtlı iken imar uygulaması yapılarak kamuya alan olarak ayrılmış ve halen bu şekilde kullanılmaktadır. Yerleşim alanının büyük bir bölümü Osman TAN Caddesi ve Pınar 3.Sokağın büyük bir bölümü bu mülkiyetten ayrılmış olup hatıratlarının yaşatılması için Osman TAN Caddesi’nin isminin Lütfü YALÇIN olarak ve Pınar 3.Sokağın ise Ayhan YALÇIN olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda söz konusu taleplerden sadece Pınar 3.Sokağın isminin Ayhan YALÇIN olarak değiştirilmesine diğer talebin ise uygun olmadığına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 55
Belediye Başkanı C***** B*****  söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 22633 sayılı yazısı ekinde gönderilen Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği’nin Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılacak olan arazinin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi konulu yazısının görüşülmesine başlandı.
Troas Bölgesi Belediyeleri (EZİNE- Bayramiç- Küçükkuyu – Ayvacık- Geyikli – Bozcaada – Çanakkale Özel İdaresi) Katı Atık Yönetim Birliği’nin, toplam bedeli 30.000.- (otuzbin) TL olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılacak olan arazinin İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt işi için, işin bedelinin Belediyemiz payına düşen kısmının % 50 ‘lik dilimi olan 1.362.- (binüçyüzaltmışiki) TL’nin ‘’ İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık kardan ayrılan ödeneğin kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik’’ çerçevesinde Aktarılacak ödenekten, kalan %50 ‘lik kısım olan 1.362.(binüçyüzaltmışiki) TL’nin ise Belediyemizce peşin olarak İller Bankası A.Ş. hesabına yatırılarak, işin ihalesinin ve denetiminin İller Bankası A.Ş ‘nce yapılması kaydıyla her ne sebeple olursa olsun söz konusu işin yapımından Belediyemizce vazgeçilmesi halinde Bankanızca yapılan masrafların Belediyemiz hisselerinden kesilmesi hususlarında İller Bankası A.Ş’ ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 56
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Kurumumuz Zabıta Amirliği’nin 17.09.2015 tarihli ve Kurumumuz Veteriner Hekimi H.B**** K******’nun 22.09.2015 tarihli müzekkerelerinin görüşülmesine başlandı. Kurumumuz Zabıta Amirliği’nin 17.09.2015 tarihli evrak ücreti konulu yazısı ile Beldemizde S.S. 106 nolu Yalı Taksiciler Birliği Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait iki adet taksi dırağı yazıhanesi bulunmakta, bu duraklara bağlı olarak çalışan araçlarda belli bir zaman sonra model değişikliği yapılması gerekli olup değişiklik için belediye başkanlığından onaylı evrak istenmektedir. Bu evraklar şimdiye kadar ücretsiz verilmektedir. Ancak bu evraklar belli bir ücret karşılığında hazırlanması belediyemiz menfaatine olacağından evrak ücreti alınması için gereğinin yapılması istenmektedir. Aynı zamanda Kurumumuz Veteriner Hekimi H.B**** K******’nun 22.09.2015 tarihli müzekkeresinde ise veterinerlik hizmetleri binasında halkımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla ücretsiz bakım, tedavi ve aşılama yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda Zabıta Amirliği’nden bu tarz talep edenlerden 07.10.2015 tarihinden itibaren 250,00 (İkiyüzelli ) TL evrak ücreti alınmasına ve ücretin gelir tarife cetveline eklenmesine ve Veterinerlik hizmetlerinin müzekkerede aynen geldiği şekliyle bila ücret alınmaksızın yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 57
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: Mida Sitesi Yönetimi tarafından verilen 29.09.2015 tarihli trafo yeri mülkiyeti konulu dilekçenin görüşülmesine başlandı. Mida sitesi Yönetimi tarafından verilen dilekçe ile Mida sitesine elektrik alınan trafoyu Tedaş Uedaş’a devri için müracaatta bulunulduğu, Tedaş Uedaş trafo yerinin mülkiyeti ile alakalı olarak yerin yeşil alan olarak göründüğünü bildirilmiş buna istinaden trafonun bulunduğu yerde kalmasının imar yönünden herhangi bir sakıncasının olmadığına dair Tedaş Uedaş’a verilmek üzere belge talep edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda UEDAŞ tarafından söz konusu yer için hazırlanacak projelerin Kurumumuza sunulmasından sonra trafonun bulunduğu yerde kalmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 58
PİN:UİP-309,16
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Karaotlar mevkii İ17D-18-C-3-B pafta,310 Ada,11 Parselde F**** D****** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyası teklifinin jeolojik etüt raporunda belirtilen maddelere uyulması şartıyla 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
MEVCUT_UİP

UYGULAMA_UİP
UİP+Plan+Araştırma+ve+Açıklama+Raporu.compressed (1)
KARAR NO: 59
PİN:UİP-304,4
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: 05.08.2015 gün ve 2015/41 sayılı meclis kararı ile kurum görüşü alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen dosya için ilgili kurum görüşü gelmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde H***** D****, A**** D****, İ***** D****, M***** B****, M******* Ç*****, O**** Ö******, M***** A**Ö******, S***** Ö******, M****** Ö****** ve E**** Ö****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı dosyası teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
I17D17C_MEVCUT_NİP(PDF)

I17D17C_NİP_DEĞ
I17D22B_MEVCUT_NİP(PDF)

I17D22B_NİP_DEĞ
NİP_PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU.1

KARAR NO: 60
PİN:UİP-308,8
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 9: 05.08.2015 gün ve 2015/42 sayılı meclis kararı ile kurum görüşü alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen dosya için ilgili kurum görüşü gelmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde H***** D****, A**** D****, İ***** D****, M***** B****, M****** Ç*****, O**** Ö******, M***** A** Ö******, S***** Ö******, M****** Ö****** ve E**** Ö****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyası teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
I17D17C3C_MEVCUT-PDF

I17D17C3C_UİP_DEĞ-PDF

I17D22B2B_MEVCUT-PDF

I17D22B2B_UİP_DEĞ-PDF
UİP_PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU.compressed
KARAR NO: 61
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: A.R*** C****** tarafında verilen 02.09.2015 tarih ve 51 sayılı meclis kararının gözden geçirilmesi teklifinin görüşülmesine başlandı. İlgili teklifte otopark yönetmeliğinin genelleme yapılarak tüm parselleri kapsayacak şekilde değil de kısmi olarak, uygulama imkanı olan parseller için ( bahçeli nizam yapılaşma alanlarında ve yaygın kat mülkiyeti yapılaşması olan büyük parsellerde) uygulanabileceği talep edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda hem otopark yönetmeliğinde ayrım yapılmaması hem de eşitlik, hakkaniyetlik ilkesinden dolayı talebin reddine, arazisi uygun olan kişilerin otopark yönetmeliğine uygun olarak işlem yapmasına, arazisi uygun olmayanlardan ise gelir tarife cetveline eklenmesi suretiyle bağımsız bölüm başına 1.000 (Bin) TL otopark ücreti alınmasına Ö**** D****, A**** İ***** G***** ve H**** A****’ın çekimserliği, diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 62
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: Belediye Meclis üyeleri S**** S****, S***** U***** ve V**** Y***** ortak imzalı olarak verilen sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı gibi konularda gönüllü olarak destek verecek kurum, kuruluş, dernek ve özel kişilerle işbirliği protokolünün süre uzatımı konulu teklifinin görüşülmesine başlandı. Söz konusu teklifte; 05.03.2014 gün ve 2014/10 sayılı kararımız ile Kurumumuza ait atıksu arıtma tesisinin içine yapılan hayvan bakımevinde gönüllü katılımcılarla ( Kurum, kuruluş, dernek ve özel kişilerle ) işbirliği protokolü ve taahhütnamenin yapılması konusu gündeme geldi. Belediye encümeninin 22.08.2013 gün ve 185 sayılı kararı ile yapımına karar verilen hayvan bakımevi inşaatı bitmiş olup, bakımevinde sokak hayvanlarının bakımına başlanmıştır. Dernek ve özel kişilerden bakımevinde yardımcı olmak için yoğun bir talep olmuştur. İleride doğabilecek olumsuz durumlarla karşılaşmamak için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 77.maddesine istinaden sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı gibi konularda gönüllü olarak destek verecek kurum, kuruluş, dernek ve özel kişilerle işbirliği protokolü ve taahhütnamenin yapılmasının uygunluğuna, Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine kararı alınmıştır. Ancak bir yıllık yapılan protokol sona ermiştir. Bu nedenle protokolün süre uzatımının yapılması için gerekli meclis kararının alınması telep edilmektedir. Talebin uygunluğuna, protokol bitim süresinden itibaren protokolün iki yıl daha uzatılmasına, tekrardan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı gibi konularda gönüllü olarak destek verecek kurum, kuruluş, dernek ve özel kişilerle işbirliği protokolü ve taahhütnamenin yapılmasına, Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.