2016 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
339

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.02.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1- Belediyemiz tarafından 6. Küçükkuyu Zeytin Festivali “ Zeytin Kurtuluş Günleri” düzenlenme tarihlerinin belirlenmesi

2- 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Belediye Gelirleri Genel Tebliği” ne ( Seri no:45) istinaden İlan ve Reklam Harcı, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcının yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “m” bendi gereğince hazırlanan zabıta yönetmeliğinin görüşülmesi

4-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,İ17D23A1B pafta,290 ada,28, 38, 39 nolu parsellerde İsmet BAŞARAN, Osman BAŞARAN, Gülten ÇETİN, Muzaffer BAŞARAN mirasçıları olan Gülten BAŞARAN, Deniz BAŞARAN, Filiz DUMAN, Hamiyyet SÖZEN, Nazife IRMAK ve Ahmet SAKALLI adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

5- Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 15.04.2015 gün ve 72722 Sayılı “Kamulaştırma Kanunun 30.Maddesine İstinaden Devir Talebi “ konusunun görüşülmesi

6-Uğur YERYIRTAN tarafından verilen 19.01.2016 tarihli dilekçesinin görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii,İ17D23A1B pafta,248 ada,8 ve 17 nolu parsellerde Fehmi SEZER adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,İ17D-17C,İ17D22B pafta,263 ada,11 parselde Er elektronik San. Tic.A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

9-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafatepesi Mevkii,İ17D-17C-3C, İ17D-22B-2B pafta, 263 ada,11 nolu parselde Er elektronik San. Tic.A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi