21.01.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
264

Belediye Encümeninin 21.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:9
Belediyemiz Encümeni 21.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Tapuda Mıhlı Mahallesi,İ17D18C3A pafta 148 ada 26, 27, 28 nolu parsellerin ve 149 ada,14, 15, 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar kanunun 18.madde uygulaması yapılması için düzenleme sahası sınırı tespitine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:10
Belediyemiz Encümeni 21.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan; Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi İ17D18C3A pafta,148 ada, 26 parselde Haririzade Hacı Hüseyin Ağa Vakfı adına kayıtlı 268.39 m2’lik taşınmazın tamamı, 148 ada 27 parselde Serdar TAŞTAN ½ hisse, Seyit EROL ½ hisse adına kayıtlı 1090.54 m2’lik taşınmazın tamamı, 148 ada, 28 parselde Haririzade Hacı Hüseyin Ağa Vakfı adına kayıtlı 1435.83 m2 lik taşınmazın tamamı, 149 ada 14 nolu parselde Seyit EROL ½ hisse, Serdar TAŞTAN ½ hisse adına kayıtlı 1876.47 m2lik taşınmazın tamamı, 149 ada 15 nolu parselde Haririzade Hacı Hüseyin Ağa Vakfı adına kayıtlı 485.00 m2lik taşınmazın tamamı, 149 ada,16 nolu parselde Haririzade Hacı Hüseyin Ağa Vakfı adına kayıtlı 2468.72 m2lik taşınmazın 130.52 m2lik kısmı 21.01.2016 tarih ve 9 sayılı Encümen Kararı ile düzenleme sahasına alınmış olup; Düzenleme ortaklık payı:0.2522078 dir. 1311.41 m2 lik kısmı kamuya bedelsiz terkin edilecek yol ve yeşil alanda kalmaktadır. Uygulama bittikten sonra oluşan yeni parsel bilgileri aşağıdadır.

ADA/PARSEL BABA ADI MALİKİ PARSELM2 HİSSE
100/1 Haririzade Hacı Hüseyin Ağa Vakfı 1924.69 TAM
100/2 Nurettin Seyit EROL 479.96 ½
Metin Serdar TAŞTAN 479.96 ½
101/1 Nurettin Seyit EROL 2237.05 ½
Metin Serdar TAŞTAN 2237.05 ½

olarak imar parsellerinin 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden uygun olduğuna, Fen İşleri Müdürlüğü ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına, ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11
Belediyemiz Encümeni 21.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet ÇALIŞKAN Gökçetepe Mahallesi Zeytinlik Sokak No:5
Ali YALÇIN Gökçetepe Mah.Adnan Menderes Cad.Eğitimciler Sokak No:1
Ali KULOĞLU Gökçetepe Mah.Zeytinlik 1.sokak no:5 Daşkın Apt.
Pervin AKSOY Gökçetepe Mah.Gökçetepe 2.sokak 210 ada,10 parsel

KARAR NO:12
Belediyemiz Encümeni 21.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 21.01.2016 tarih ve 20160193 Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Kızanlık Mevkii, İ17D18D3B pafta,508 Ada, 9 parselde zeytinlik vasıflı Tuncay DOĞAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yol ve parklara olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A,B,C,D,E,F,G,H,I,J ve K nolu imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:13
Belediyemiz Encümeni 21.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Çanakkale UEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Beldemiz içerisinde yapılan inşaatların abone bağlantıları için yapılacak olan kazı taleplerinde kazılacak olan imar yollarının ( Stabilize, beton parke, beton bordür ve asfalt kaplama) bozulacak yerlerinin metrekaresi 150,00 TL’den kazı yapılmadan önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak hesaplanmasından sonra Kurumumuza yatırılmasına ve bozulacak yolların ücreti yatırıldıktan sonra yolların Kurumumuz tarafından düzeltmesinin yapılmasına ve metrekare ücretinin Haziran ayındaki Meclis toplantısında belirlenecek olan fiyat tarife cetveline eklenmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.