2020 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
294

 

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.12.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1-5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü’nün mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek, güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

2-5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği; konusunun görüşülmesi.

3-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince 2021 mali yılı içinde uygulanacak fiyat tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

4-5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde ve 27742 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  hükümlere göre hazırlanan evsel katı atık tarife raporu konusunun görüşülmesi.

5-Belediyemize bağlı Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine nakdi sermaye aktarılması konusunun görüşülmesi.