26.11.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

0
261

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.11.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR  NO:106

Belediyemiz Encümeni 26.11.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına              eklenmesi konusu.

Garaj Amirliğinin 26.11.2020 tarih ve 3041 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Kırlangıç Sokak, No:1/4 Küçükkuyu adresinde bulunan Murat SOĞUKTAŞ tarafından  verilen 17/11/2020 tarih ve 1304 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:107

Belediyemiz Encümeni 26.11.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih ve 3035 sayılı teklif yazısı ile  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:75 adresinde bulunan tapuda İ1718D3C pafta, 169 ada, 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan işyerinizin açık alanın sandviç panel döşeyerek üzerini kapattığınız aynı zamanda çekme mesafelerini ihlal ettiğinizden dolayı ve Belediyemizden izin almadan yapılan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontrollerde tespit edilmiş olup, kaçak yapı 14.10.2020 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.  Yapılmış olan müştemilatı kaldırarak eski haline getirmesi için 1( Bir ) ay süre verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda yapılmış olan müştemilat eski haline getirilmediğinden;   3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınması TCK’nın 184 / 1 Maddesi gereği Müştemilat Sahibi ( Kiracı ) (TCKNo: 200********) Mehmet EROL hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:108

Belediyemiz Encümeni 26.11.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 3040 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından  23/11/2020 tarihinde  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, No:181 adresinde yapılan inceleme sonucunda kaçak su kullanımı tespit edilmiştir. Bahse konu olan adresdeki 5585 Abone nolu Şükran MALKOÇ ve 5711 Abone nolu Sacide ALTINOK mükelleflerin her bir hane için ortalama  150 m3 kaçak su kullanıldığı 24/11/2020 tarihinde tutanak altına alınmış olup, tüketimin mesken tarifesine göre 5585 Abone Nolu (TCKNo:109********)  Şükran MALKOÇ için 1.433,65 T.L.nin tahsil edilmesi  ve 5711 Abone Nolu (TCKNo:636********) Sacide ALTINOK için 1.433,65 TL’ nin tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

26.11.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.