2020 YILI EKİM AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
318

2020 EKİM AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 12.10.2020 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

KARAR NO: 2020/28

Gündem 1: Küçükkuyu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarihli toplantısında 2020/26 nolu karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ekleri Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 09.10.2020 tarihli  2020/1 ve 2020/2 sayılı raporları ile karara bağlanarak Meclise sunulmuştur. Komisyon raporlarına göre;

A-GİDER BÜTÇESİ  (KOMİSYON KARARI:)

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ):656.000,00TL(Oybirliği)

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ):4.970.000,00TL(Oybirliği)

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ(İTFAİYE):255.000,00TL(Oybirliği)

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA):399.000,00TL(Oybirliği)

TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER):224.000,00TL(Oybirliği)

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ):1.158.500,00TL(Oybirliği)

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ:84.000,00TL(Oybirliği)

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):10.232.000,00TL(Oybirliği)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):1.672.000,00TL(Oybirliği)

TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ):365.000,00TL(Oybirliği)

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ:133.000,00TL(Oybirliği)

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ:531.500,00 TL(Oybirliği)

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ:7.000,00TL(Oybirliği)

KÜLTÜR HİZMETLERİ:262.000,00TL(Oybirliği)

EĞİTİM HİZMETLERİ:13.000,00TL(Oybirliği)

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ:104.000,00TL(Oybirliği)

5393 sayılı Belediye Kanunun 62,maddesi gereği hazırlanan 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 21.066.000,00TL(Yirmibirmilyonaltmışaltıbinlira)  olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

B-GELİR BÜTÇESİ  (KOMİSYON KARARI:)

01-VERGİ GELİRLERİ:7.126.450,00TL(Oybirliği)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:3.137.550,00TL(Oybirliği)

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:738.000,00TL(Oybirliği)

05-DİĞER GELİRLER:9.549.000,00TL(Oybirliği)

06-SERMAYE GELİRLERİ:330.000,00TL(Oybirliği)

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT:195.000,00TL(Oybirliği)

09-RED VE İADELER:(-)10.000,00TL(Oybirliği)

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 21.066.000,00TL (Yirmibirmilyonaltmışaltıbinlira) olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

A-GİDER BÜTÇESİ

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 656.000,00TL (Altıyüzellialtıbinlira)

Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

DİĞER GENEL HİZMETLER(Muhasebe Yönetim): 4.970.000,00TL (Dörtmilyondokuzyüzyetmişbinlira)

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE): 255.000,00TL (İkiyüzellibeşbinlira)

Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 399.000,00TL (Üçyüzdoksandokuzbinlira)

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER):224.000,00TL(İkiyüzyirmidörtbinlira)

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ): 1.158.500,00TL (Birmilyonyüzellisekizbinbeşyüzlira)

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 84.000,00TL (Seksendörtbinlira)

Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK) :10.232.000,00TL (Onmilyonikiyüzotuzikibinlira)

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin(Temizlik Hizmetleri)ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA):  1.672.000,00TL (Birmilyonaltıyüzyetmişikibinlira)

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin(Kanalizasyon-Arıtma)ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ): 365.000,00TL (Üçyüzaltmışbeşbinlira)

Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 133.000,00TL (Yüzotuzüçbinlira)

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ: 531.500,00 TL(Beşyüzotuzbirbinbeşyüzlira)

Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ: 7.000,00TL (Yedibinlira)

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KÜLTÜR HİZMETLERİ: 262.000,00TL (İkiyüzaltmışikibinlira)

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

EĞİTİM HİZMETLERİ: 13.000,00TL (Onüçbinlira)

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: 104.000,00TL (Yüzdörtbinlira)

Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Plan Bütçe Komisyonunun 09.10.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Gider Bütçe raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu yapılan oylama sonunda 2021 Mali Yılı Gider bütçesi madde madde el kaldırmak suretiyle oylanaraktüm kod toplamları:21.066.000,00TL (Yirmibirmilyonaltmışaltıbinlira) olarak bağlamış olup;

Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ: 7.126.450,00TL(Yedimilyonyüzyirmialtıbindörtyüzellilira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 3.137.550,00TL (Üçmilyonyüzotuzyedibinbeşyüzellilira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 738.000,00TL (Yediyüzotuzsekizbinlira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

05-DİĞER GELİRLER:9.549.000,00TL(Dokuzmilyonbeşyüzkırkdokuzbinlira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.                                                             

06-SERMAYE GELİRLERİ: 330.000,00TL(Üçyüzotuzbinlira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT: 195.000,00TL(Yüzdoksanbeşbinlira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

09-RED VE İADELER: (-) 10.000,00 TL(Eksi Onbinlira) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Plan Bütçe Komisyonunun 09.10.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Gelir bütçe raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu yapılan oylama sonunda 2021 Mali yılı Gelir bütçesi madde madde el kaldırmak suretiyle oylanarak 21.066.000,00TL(Yirmibirmilyonaltmışaltıbinlira) olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 2020 Ekim Ayı toplantısının 12.10.2020 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.