2022 AĞUSTOS AYI 05.08.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
542

 

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

2022 YILI AĞUSTOS AYI 05.08.2022 MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.08.2022 Cuma Günü saat 11.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/53

Gündem 1: 2022 Yılı Ek Bütçe

Karar:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereği Mali Hizmetler  Müdürlüğünce hazırlanan ve  Belediye Meclisince   01.08.2022 tarih  2022/47  sayılı   karara bağlanarak  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Yılı Ek Bütçe  Taslağı ile ilgili karara bağlanmak üzere     03.08.2022 tarih  2022/7 sayılı      Belediye Meclisine sunulan  2022 yılı Ek Bütçe tasarısı  komisyon raporu     el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Ek Bütçesinin incelenmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve 2021/44 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesi; 2022 yılı başında açıklanan yüksek zamlı personel giderleri, elektrik tüketim bedellerinde yaşanan aşırı artışlar ve akaryakıt kalemlerinde ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup, Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından yatırım amaçlı yapılacak ihale hazırlığı için talep edilen bütçe ödenekleri ile birlikte hazırlanan Ek Ücret Tarifesi taslağı incelenmiş olup,

 

KOMİSYON KARARI:

A-GELİR BÜÇESİ:

GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2022 YILI EK GELİR TAHMİNİ
(TL / Kr)
 
 
I II III IV  
1       Vergi Gelileri(Oy Birliği) ₺1.250.000,00  
  3     Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri(Oy Birliği) ₺1.000.000,00  
    2   Özel Tüketim Vergisi(Oy Birliği) ₺1.000.000,00  
      53 İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi(Oy Birliği) ₺1.000.000,00  
  6     Harçlar(Oy Birliği) ₺250.000,00  
    9   Diğer Harçlar(Oy Birliği) ₺250.000,00  
      66 İfraz ve Tevhid Harcı(Oy Birliği) ₺250.000,00  
3       Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri(Oy Birliği) ₺100.000,00  
  1     Mal ve Hizmet Satis Gelirleri(Oy Birliği) ₺100.000,00  
    2   Hizmet Gelirleri(Oy Birliği) ₺100.000,00  
      51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler(Oy Birliği) ₺100.000,00  
5       Diger Gelirler(Oy Birliği) ₺8.000.00

,00

 
  2     Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar(Oy Birliği) ₺8.000.000,00  
    2   Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar(Oy Birliği) ₺8.000.000,00  
      51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar(Oy Birliği) ₺8.000.000,00  
6       Sermaye Gelirleri(Oy Birliği) ₺1.150.000,00  
  1     Taşınmaz Satış Gelileri(Oy Birliği) ₺1.150.000,00  
    9   Diğer Taşınmaz Satış Gelileri(Oy Birliği) ₺1.150.000,00  
      99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri (İmar/İhdas)(Oy Birliği) ₺1.150.000,00  
                             
TOPLAM ₺10.500.000,00  
 

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2022 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 10.500.000,00TL olarak bağlamış olup ; komisyonumuzca  Oybirliği  ile uygun görülmüştür.

 

B-GİDER BÜTÇESİ:

GİDERLER Fonks. Kod Ekonomik Kod Açıklama TAVSİYE BÜTÇE
BAŞKANLIK 111 01.5.1.51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler(Oy Birliği) 90.000
111 01.5.1.52 Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler(Oy Birliği) 50.000
        140.000
MALİ HİZMETLER 139 01.1.1.01 Temel Maaşlar(Oy Birliği) 650.000
139 01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar(Oy Birliği) 200.000
139 01.1.4.01 Sosyal Haklar(Oy Birliği) 60.000
139 01.1.9.01 Diğer Personel Giderleri(Oy Birliği) 145.000
139 01.2.1.90 Sözleşmeli Personel Ücretleri(Oy Birliği) 250.000
139 01.2.4.90 Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları(Oy Birliği) 5.000
139 01.2.9.90 Sözleşmeli Personel Diğer Giderleri(Oy Birliği) 75.000
510 01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri(Oy Birliği) 545.000
510 01.3.1.02 Geçici İşçilerin Ücretleri(Oy Birliği) 50.000
510 01.3.3.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları(Oy Birliği) 230.000
510 01.3.3.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları(Oy Birliği) 9.000
139 02.1.6.01 Memur Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri(Oy Birliği) 20.000
139 02.1.6.02 Memur Saglık Primi Ödemeleri(Oy Birliği) 50.000
139 02.2.6.01 Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri(Oy Birliği) 30.000
139 02.2.6.02 Sözleşmeli Personel Saglık Pri mi Ödemeleri            (Oy Birliği) 20.000
510 02.3.4.01 İşçiler İşsizlik Sigortası Fonuna(Oy Birliği) 5.000
510 02.3.6.01 İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri(Oy Birliği) 90.000
510 02.4.4.01 Geçici İşçiler İşsizlik Sigortası Fonuna(Oy Birliği) 1.000
510 02.4.6.01 Geçici İşçiler Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri             (Oy Birliği) 17.000
        2.452.000
TEMİZLİK İŞLERİ 510 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ  Alımları(Oy Birliği) 1.750.000
510 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları(Oy Birliği) 2.500.000
        4.250.000
KANALİZASYON 520 03.2.3.03 Elektrik Alımları(Oy Birliği) 1.828.000
        1.828.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 620 06.3.2.02 Plan Proje Alımları(Oy Birliği) 330.000
620 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri(Oy Birliği) 1.500.000
        1.830.000
      GENEL TOPLAM 10.500.000

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2022 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 10.500.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

 S****  Ö***                                            S***** Ş****                             M******* P****

KOMİSYON  BAŞKANI                                    ÜYE                                              ÜYE

KARAR

GELİR BÜTÇESİ:

1 -VERGİ GELİRLERİ :

01.3.2.53 İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : 1.000.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.6.9.66 İfraz ve Tevhid Harcı : 250.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

03.1.2.51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 100.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

 

05-DİĞER GELİRLER:

05.2.2.51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar : 8.000.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

06-SERMAYE GELİRLERİ :

06.1.9.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri (İmar/İhdas) : 1.150.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

 

2022 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin tüm kod toplamları: 10.500.000,00TL olarak karara bağlandı.

 

-GİDER BÜTÇESİ:

 

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ):

01.5.1.51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler : 90.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

 

01.5.1.52 Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler : 50.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

 

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ):

01.1.1.01 Temel Maaşlar : 650.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar : 200.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.1.4.01 Sosyal Haklar : 60.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.1.9.01 Diğer Personel Giderleri : 145.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.2.1.90 Sözleşmeli Personel Ücretleri : 250.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.2.4.90 Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları : 5.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.2.9.90 Sözleşmeli Personel Diğer Giderleri : 75.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.1.6.01 Memur Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 20.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.1.6.02 Memur Sağlık Primi Ödemeleri : 50.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.2.6.01 Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 30.000,00 TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.2.6.02 Sözleşmeli Personel Sağlık Primi Ödemeleri : 20.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

 

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):

01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri : 545.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.3.1.02 Geçici İşçilerin Ücretleri : 50.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.3.3.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları : 230.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

01.3.3.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları : 9.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.3.4.01 İşçiler İşsizlik Sigortası Fonuna : 5.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.3.6.01 İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 90.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.4.4.01 Geçici İşçiler İşsizlik Sigortası Fonuna : 1.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

02.4.6.01 Geçici İşçiler Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri : 17.000,00 TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları : 1.750.000,00 TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları : 2.500.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):

03.2.3.03.Elektrik Alımları : 1.828.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ):

06.3.2.02 Plan Proje Alımları :330.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri : 1.500.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2022 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 10.500.000,00TL olarak bağlamış olup;

5393 Sayılı Belediye Kanunu,   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereği hazırlanan Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile  10.500.000,00TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.08.2022 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 2022/54

Gündem 2: 2022 Yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü  Ek Ücret tarifesi

Karar:  Belediye Meclisinin  01.08.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek  2022/48  sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;2022 yılı Su ücretleri Ek Ücret tarifesi ile ilgili Meclise sunulan    03.08.2022 tarih  2022/8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi gereği     Mali Hizmetler Müdürlüğünce  27/07/2022 tarih ve 2022/2686 sayılı teklif yazısı ile hazırlanarak Belediye Meclise sunulan su tarifesi ek ücret artışlarına dair düzenlenen 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi  müzekkeresinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Su Gelirlerine Dair Ek Ücret Tarifesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Küçükkuyu Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarihli toplşantısında 2022/48 sayılı karar bağlanarak komisyonumuza havale edilen İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve 2021/58 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi, 2022 yılı başında açıklanan yüksek enflasyon oranları ve zam uygulamaları sebebiyle Ek ücret artışları belirlenmesi hususu hâsıl olmuştur. Mevcut su tarifesinde revize edilmek üzere komisyonumuza havale edilen 2022 Mali yılı Su Gelirlerine Dair Ek Ücret Tarifesi ekleri incelemesi sonucunda;

MALİ HİZMETLER (TAHAKKUK TAHSİLAT) MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 2022 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.) Tarife Ücreti 2022
Ücret 5393 s.k. 15. md.

2464 s.k. 97.md

0-30 m3 Su Ücreti m3 3,25 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.

2464 s.k. 97.md

31-70 m3 Su Ücreti m3 13,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md 71 – 9999 m3 Su Ücreti m3 20,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Hobi Bahçesi 0-30 m3 Su Ücreti m3 11,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Hobi Bahçesi 31-9999 m3 Su Ücreti m3 16,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md İnşaat Sularında Ton Başın Ton 17,50 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Tankerler ile verilen su bedeli ton başına Ton 22,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.

2464 s.k. 97.md

Balıkçı ve yatlara verilen su ton başına Ton 22,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Ticarethaneler m3 9,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Balıkçılar kooperatifine verilen su ücreti ton başına Ton 10,00 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Ticarethanelerde atık su bedeli 1/2 m3 4,50 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md 41-9999 m3 arası su kullanan tüketicilerden atık su tarifesi olarak 0-50 m3 arası su tarifesinin geçerli olmasına m3 1,62 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md 0-999 M3 su ücreti (Eğitim Kurumlarına ,Yurtlar Okul Pansiyonlarına  ve Hastanelere) m3 3,25 TL
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Kanalizasyona bağlı olan, artezyen suyu kullanıp, aboneliği olan konutlarda yıllık hane başına ödenen ücret Adet 200,00 TL
Ücret 2464 s.k. 97.md Vergi borcunu süresinde ödemeyen mükelleflerin icra/haciz dosya işlem ücreti Adet 65,00 TL
AÇIKLAMA: 1- 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanun’da değişiklik yapılması hakkında kanun’da 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunla düzenlenen ek fıkra uyarınca; 1005 sayılı kanun ve 3292 sayılı kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı kanunun 56’cı ve 64’üncü maddelerine ve 5510 sayılı kanunun 47’nci maddesine göre harp veya vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların harp veya vazife malulü sayılanlardan ikametgâhlarında kullandıkları su ve atıksu bedellerine %50 oranında indirim uygulanır.
AÇIKLAMA: 2-Yeni aboneliklerde katılım bedeli iskân aşamasında tahsil edilecektir. Şantiye aşamasında abonelik işlemlerinde bireysel olarak katılım ücreti tahsil edilebilir.
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) Tarife Ücreti 2022
Ücret 2464 s.k. 52. md. Yeşil alan işgal ücreti günlük m2 0,70 krş
AÇIKLAMA: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi ” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal harcına tabidir… 2. bendi: Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan (umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb.) üzerindeki kapalı veya açık alanlardan herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali.

KOMİSYON KARARI:

2022 Mali yılı Su Gelirlerine Dair Ek Ücret Tarifesi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; Mali Hizmetler Birimine ait tarife cetvelinin su ücret artışı ile ilgili 15 kalem madde de Komisyon üyesi Muhittin POLİS’in muhalefet şerhi bulunup ilgili maddeler oyçokluğu ve tarife çetvelinde bulunan Yeşil Alan İşgal Ücreti Günlük oybirliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  Yüce Meclise arz olunur.

   Komisyon üyesi Muhittin POLİS’in Muhalefet Şerhi :

1-Vatandaşlarımızın durumu dikkate alındığından ve su ile ilgili ilave bir yatırım yapılmadığından ilave bir kaynağa artış duyulmamaktadır.

S****  Ö***                                            S***** Ş****                             M******* P****

KOMİSYON  BAŞKANI                                    ÜYE                                              ÜYE

 

KARAR NO: 2022/55

Gündem 3: 2022 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ek Ücret tarifesi

Karar: Belediye Meclisinin  01.08.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek  2022/49  sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;2022 yılı Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait ek ücret artışlarına dair düzenlenen 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili Meclise sunulan    03.08.2022 tarih  2022/9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup; Fen İşleri  Müdürlüğünce  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi gereği     27/07/2022 tarih ve 2022/2682 sayılı teklif yazısı ile hazırlanarak Meclise sunulan Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait  ek ücret artışlarına dair düzenlenen 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi  müzekkeresinin Plan ve Bütçe  Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Fen İşleri Müdürlüğüne Ait Ek Ücret Tarifesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

ABONE BAĞLANTI KAZI ÜCRETİ M2’Sİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. Andezit m2 320,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bordür 8 Beton ) m2 150,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bordür ( Granit ) m2 430,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Çim m2 110,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Granit Küp m2 500,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Granit Plak m2 725,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Soğuk Asfalt ( Sathi Kap ) m2 160,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Stabilize m2 90,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol Asfalt Kaplama ( Sıcak Asfalt ) m2 245,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol Parke Kaplama m2 150,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol Yağmur Suyu Oluğu mt 90,00

Küçükkuyu Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarihli toplantısında 2022/48 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen  2021/58 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi, 2022 yılı başında açıklanan yüksek enflasyon oranları ve zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kaldığından 2022 Mali yılı ücret tarife cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait ek ücret artışlarına dair düzenlenen 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi incelenerek;

 

 

 

GARAJ AMİRLİĞİ’NE AİT 2022 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
Evsel atık, ot, çimen vb. çöplerin traktör ile alınması için başvuruda bulunanlardan 01.08.2022-31.12.2022 tarihileri arasında geçerli olmak üzere sefer başına;
Ücret 2464 s.k. 97. md. Şehir İçi Traktör Adet 300,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mıhlı Bölgesinden Adet 400,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kepçe ve Traktör ile Adet 500,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kepçe ve Kamyon ile Adet 1000,0
Ücret  

2464 s.k. 97. md.

Otel, motel, hotel, pansiyon vb. turistik

tesislerin atık sularının ( artezyen ) çekilmesinde odabaşına yıllık olarak

 

Adet

 

400,0

Ücret 2464 s.k. 97. md. İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez Adet 400,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez dışı Adet 250,0
 KANAL AÇMA ARACIMIZ İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 

Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)

 

 

Gelirin Dayanağı

 

 

Gelirin Adı

 

Birimi (Adet, saat,m2,m3,ton, gün vb.)

 

TEKLİF EDİLEN Tarife

Ücreti 2022 YILI

Ücret 2464 s.k. 97. md. Kanal Açma Adet 500,0
Belediye Otobüsü Kiralama Ücretleri;
 

Ücret

 

2464 s.k. 97. md.

Kamu Yararına Kurum ve derneklerin

Belediyemizden kiralayacağı otobüs için km si

 

Km

 

9,0

Ücret 2464 s.k. 97. md. Özel kurumların ve kişilerin kiralayacağı otobüs km si Km 10,0
*Küçükkuyu Gençlerbirliği sporun ulaşım olanakları ücretsiz karşılanacaktır.
 FOSEPTİK BOŞALTIM ÜCRETİ
Beldemizde bulunan özel vidanjörlerin Arıtma Tesisi’ne boşaltım ücreti 1 yıllık olarak;
Ücret 2464 s.k. 97. md. 20 tona kadar olan küçük arabalar için KDV dahil Adet 14000,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRİÇİ VİDANJÖR ÜCRETİ (1 SEFERİ) Adet 500,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRDIŞI VİDANJÖR ÜCRETİ (0-10 KM ARASI) Adet 1000,0
Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRDIŞI VİDANJÖR ÜCRETİ (10- 20 KM ARASI) Adet 1250,0

 

Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRDIŞI VİDANJÖR ÜCRETİ (20-

40 KM ARASI)

Adet 1500,0
 

ATIK TOPLAMA ÜCRETİ

 

 

 

Ücret

 

 

2464 s.k. 97. md.

MÜCAVİR ALAN DIŞINDA KALAN FİRMA TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ATIKLARIN TOPLANARAK ÇÖP TOPLAMA ALANINA TAŞINMA BEDELİ- SEFER

BAŞINA KDV DAHİL

 

 

Adet

 

 

1000,0

 

Kurumumuza Ait Ses Düzeni Kurma Ücreti;

 

* Kamu yararına çalışan derneklerden, okullardan, sendikalardan ve diğer dernekler ile komşu belediyelerden ücret alınmaz.

 

 

 

 

 

Ücret

 

 

 

 

 

2464 s.k. 97. md.

 

 

 

 

Belediye otobüsleri ücret tarifesi (Akaryakıta zam yapıldığı takdirde belirli bir %’lik konarak fiyat artışı uygulanmasına karar verilmiştir. )

Adet Küçükkuyu-Edremit  14,00 TL

Öğrenci 6,00 TL

Adet Küçükkuyu -Akçay 13,00 TL

Öğrenci 5,00 TL

Adet Küçükkuyu – Güre  12,0 TL

Öğrenci 4,00 TL

Adet Küçükkuyu-Altınoluk 11,00 TL

Öğrenci 3,00 TL

Adet Bindi- İndi 5 TL

 

KOMİSYON KARARI:

 

2022 Mali yılı Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait ekleri incelemesi sonucunda;

Komisyonumuzca tarifenin raporumuzda belirtildiği şekliyle Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

S****  Ö***                                            S***** Ş****                             M******* P****

KOMİSYON  BAŞKANI                                    ÜYE                                              ÜYE

 

 

 

KARAR NO: 2022/56

Gündem 4:

10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 29,30 ve 31. maddeleri gereği Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Caddesi bölgesinde ve Mıhlı Mahallesi Yatırım 4. Sokak bölgesi     için İçkili yer Bölgesi olması için hazırlanan kroki ile ilgili  02.08.2022 tarih ve 2022/12 sayılı İmar  Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Karar : Belediye Meclisinin 2022 Yılı Ağustos Ayı 01.08.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/52 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında   İçkili Yer Krokisi ile ilgili Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Caddesi No:1 ve No:23 arasındaki bölge ile Mıhlı Mahallesi Yatırım 4. Sokak NO.1 ve No:5 arasındaki adreslere yönelik İçkili yer Bölgesi olması için hazırlanan kroki  ile ilgili  Meclise sunulan 02.08.2022 tarih 2022/12 sayılı İmar  Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisimizce  uygun görülmüş olup; Zabıta Amirliğinin 25.07.2022 tarih ve 2022/2648 sayılı   müzekkeresi ile ilgili teklifin  İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF:  Küçükkuyu Belediye Meclisinin 2022 yılı Ağustos Ayı meclis Toplantısının 01.08.2022 tarihli oturumunda 2022/52 Karar numarası ile Komisyonumuza havale edilen Zabıta Amirliğinin 25.07.2022 tarih ve 2022/2648 sayılı teklif yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 29,30 ve 31. maddeleri gereğince Beldemizde içkili yer bölgesi ile ilgili gelen talepler konusunun görüşülmesi

KOMİSYON KARARI: 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında “İçkili Yer Krokisi ile ilgili Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Caddesi No:1 ve No:23 arasındaki bölge ile Mıhlı Mahallesi Yatırım 4. Sokak NO.1 ve No:5 arasındaki adreslere yönelik İçkili yer Bölgesi olması için hazırlanan krokinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereği,   Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığına Genel Güvenlik ve Asayiş” yönünden 20.09.2021 tarih ve 5331076 sayılı Emniyet ve Asayiş yönünden uygun olduğu görüşü ve 03 Haziran 2022 tarih ve 10882918 sayılı Emniyet ve Asayiş yönünden uygun olduğu görüşü göz önünde bulundurularak İmar yönünden İçkili Yer Krokisinin teklif edildiği şekli ile Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

 

S******* T**** G*****                      F******** Y****                             V**** Y*****

KOMİSYON  BAŞKANI                                    ÜYE                                              ÜYE