2022 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
219

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.11.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM :

1-     Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı “Ek Bütçe” konusunun görüşülmesi.

2-     Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için   (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.

3-     5393 Sayılı Belediye Kanununun   75.nci maddesi gereği projeler ile ilgili  mali  destekleme programlarına   başvuru   takip ,sözleşme vb. iş ve işlemlerde   temsil  ve  yetkili  belirlenmesi konusunun görüşülmesi .

4-     Mıhlı Mahallesi i17d18c3a pafta,101 ada,43 parseldeki arsa vasfındaki taşınmazın bedelsiz  olarak belediyemize hibe edilmesi konusunun görüşülmesi

5-     İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih  ve 3882 sayılı Mıhlı mahallesi,i17d18c3b pafta, 514 ada ,98 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

6-     İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih  ve 3883 sayılı Mıhlı mahallesi,i17d18c3b pafta, 372 ada ,7 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

7-     İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih  ve 3916 sayılı Mıhlı mahallesi,i17d18d3c pafta, 233 ada ,77 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

8-     İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih  ve 3943 sayılı Yeşilyurt  mahallesi i17d22b2a pafta, 169 ada ,98 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.