2023 YILI AĞUSTOS AYI 07.08.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
190

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.08.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/55

Gündem 1:  Fen İşleri Müdürlüğünün 25.07.2023 tarih ve 2023/8870 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemizde ikamet eden ve yaz döneminde tatil amaçlı gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kurulan ATM platformuna dair protokolün mühletinin 16.06.2023 tarihinde sona ermiş olması ve Assos Troya tünellerinin açılışı sonrası söz konusu ana yol üzerinde bulunan ATM alanının bulunduğu konumda trafik sirkülasyonunda artması da göz önüne alınarak konu ile ilgili vatandaşların mağdur edilmemesi adına söz konusu yeni montajı yapılacak  ATM platformunun beldemiz sorumluluk sahasında bulunan Sahil Mahallesi, Hasan Burnaz Sokak, 186 ada, 12 parselin doğusundaki boş alana taşınması ve kurulum sonrası 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarife Cetveline eklenmek üzere ATM İşgaliye ücretinin belirlenmesi teklifinin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/56

Gündem 2: Fen İşleri Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8920 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 103 nolu Meclis Kararı ile Beldemiz Küçükkuyu’da yer tespiti yapılıp, fiyat tarife cetvelinde kiralama ücretleri belirlenerek kurulan baz istasyonlarına dair yer tespiti yapılan alanlarda kapasite artışından dolayı sinyalizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması ve  iletişimin kesintisiz olarak sağlanabilmesi adına  yeni yapılacak Baz istasyonları için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü 200 m2 üzerindeki yeşil alan ve park alanların ilave edilmesine dair teklifin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/57

Gündem 3: Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 2023/9016 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Belediyesi su abonelerinin sayaçlarının arızalanması, okunmaması, patlaması veya 10 yıllık periyodik muayene süresinin dolması sonucu abonelerin Belediyeye yazılı olarak bildirmesi veya belediye personelince tespit edilmesi durumunda, 16.07.2015 tarih ve 29418 Sayılı: İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği “Sayaç temin mükellefiyeti   MADDE 32 – (1) Bu Tebliğdeki esaslar dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya idarece temin edilir.”  hükümleri gereğince değiştirilecek olan sayaçların belediyemizce temin edilerek sayaç bedelinin aboneden tahsis edilmesi, sökme-takma işçilik bedelinin alınan saat bedeli üzerinden %50 olarak belirlenmesi ve sökülen sayaç üzerinde endeks ile son fatura arasında endeks farkı olursa, endeks farkının tahakkuk edilmesi; ayrıca abonenin sayacın bozuk olduğunu belediyeye bildirmemesi durumunda ise Belediye Meclisinin 1. Kademe olarak belirlediği su miktarının tamamı kadar su bedeli tahakkuk edilmesi teklifinin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/58

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 02.08.2023 tarih ve 2023/9054 sayılı yazısı ile teklif edilen 09.12.2022 Tarih ve 83 nolu Meclis Kararı ile belirlenen Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği 2023 yılı gelir tarife cetvelinde yer alan Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretleri ile ilgili 05/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen Akaryakıt İhalesinden bu yana motorine ve benzine gelen zam artışları sebebiyle oluşan maliyetin karşılanamamasından dolayı Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretlerinin arttırılmasına dair hazırlanan Ücret tarife cetvelinin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/59

Gündem 5: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8907 sayılı yazısı ile teklif edilen 17.07.2023 tarih ve 4915 sayılı dilekçe ile Küçükkuyu Belediyesine ait 1/1 hisseli Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, i17d23a1a pafta, 167 ada, 1 parselde bulunan 21.54 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 3 kat (B3) yoğunlukta arsa vasıflı yerleşik konut alanı imarlı arsayı satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/60

Gündem 6: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.08.2023 tarih ve 2023/9061 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu kent bütününe yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak, askı ve itiraz süreçleri tamamlamıştır. Daha sonra kesinleşen planlar Mekansal Planlar Yönetmeliği kapsamında Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı cevabi yazısı ve eki rapor ile rapora yönelik Plan Müellifinin değerlendirme raporu doğrultusunda; ilgili müdürlüğün raporunun 1 ve 2. Maddesine istinaden Küçükkuyu sahil şeridine yönelik 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliğine göre kısmı yapılaşma tespitinin yapılması için 09/05/2022 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı alınmış olup; alınan meclis kararına istinaden Küçükkuyu İmar Plan sınırları kapsamındaki sahil şeridine yönelik hazırlanan  “Kısmi Yapılaşma Tespiti” çalışmasının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.